Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Deklarace

Vzhledem k důležitému historickému okamžiku, ve kterém se dnes naše společnost nachází, píši tento apel na představitele vlád České republiky a USA a členy parlamentů obou zemí:

Nesouhlasím se zřizováním cizích vojenských základen na našem území a jsem tedy proti výstavbě vojenské základny systému Národní raketové obrany USA na území naší země.

Jakákoliv smlouva, kterou naše vláda uzavře s vládou USA ohledně umístění vojenské základny USA na území České republiky nebude mít žádnou legální hodnotu, a tedy český národ se nebude muset cítit zavázán touto smlouvou žádným způsobem. Zastupitelská demokracie je založena na myšlence, že vláda zastupuje většinu občanů a koná jejich vůli. Právní stát je založen právě na tomto principu mandátu, který národ dočasně svěřuje do rukou svých zástupců. Existuje totiž zásadní rozdíl mezi demokracií pouze zdánlivou, formální a demokracií skutečnou. Formální dodržování zákona získáním relativní většiny v parlamentu nestačí k tomu, abychom mohli hovořit o skutečné demokracii. Když vláda díky většině v parlamentu rozhodne proti vůli většiny obyvatel země, nerespektuje demokracii v jejím duchu a v její nejhlubší podstatě. V takovém případě nemají občané žádnou povinnost respektovat zákony touto vládou prosazené.

Členové naší vlády a členové parlamentu, kteří je podporují, by si měli uvědomit, že jejich činy vedou k pocitu velké nedůvěry občanů v instituce, což v budoucnu může způsobit silné společenské nepokoje. Pokud k tomu dojde, budou za to tito politici nést odpovědnost.

Vláda USA si musí uvědomit, že o vojenské základně nevyjednává s českým národem, ale s menšinou, která nezastupuje vůli většiny občanů země. Proto jakákoliv dohoda uzavřená s touto menšinou nebude platná. Američtí přátelé by měli také pochopit, že jejich politika způsobuje mezi Čechy stále více se rozšířující pocit “antiamerikanismu”. Pocit, který v naší kultuře dříve neexistoval. Agresivní politika vlády USA se tak obrátí proti ní samotné. Již teď existují nenásilné činy, jako například bojkot amerických výrobků, které se mohou rozšířit i za hranice českého území.

Většina Čechů si nepřeje cizí vojenské základny na svém území. Většina Čechů chce v této záležitosti rozhodnout v referendu, základním stavebním prvku každé demokracie.

Vyzývám ty, kdo mají zodpovědnost za toto rozhodnutí, aby se zamysleli nad důsledky svých činů a především je žádám, aby skutečně zastupovali většinu obyvatel. Každá jejich volba by měla být vedena pouze rozumem a snahou o obecné dobro.

Jan Tamáš
mluvčí Humanistické strany

Dana Feminová
mluvčí Humanistického hnutí

Praha, 15. března 2008

Podepište online petici
www.nechciradar.cz


« zpět

Chcete být informováni
o kampani Síla nenásilí?