Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Uměním za nenásilí

Tato kampaň vychází z potřeby lidí, kteří nacházejí v odmítání násilí globální odpověď světu. Myšlenkou této iniciativy je tedy postavit se, nenásilně skrze umění, proti jakýmkoli formám násilí (fyzickému, ekonomickému, rasovému, náboženskému, či ideologickému). Tím, že se různí umělci či lidé, jimž je tato iniciativa blízká, spojí a společně budou různými formami prosazovat nenásilí.

Uměním za nenásilí

Není to pasivní postoj a lhostejnost k bolesti a utrpení lidí
Není to rezignace člověka, který utrpěl porážku
Není to tiché spiklenectví chytráka
Není to prosazení se vůči ostatním

Je to touha k poznání a hledání pravdy
Je to inspirace k zamyšlení se nad smyslem života
Je to dotek něčeho hodnotného a nádherného co se skrývá v člověku
Je to úsilí o probuzení velkého potenciálu uvnitř člověka


« zpět