Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

O nás

Humanistické hnutí
Humanistické hnutí
Humanistické hnutí
Humanistické hnutí
Humanistické hnutí
Humanistické hnutí
Svět bez válek a násilí je společenské hnutí, jehož cílem je vytvořit celosvětové nenásilné vědomí. Toto nové vědomí je nutným krokem ke světu bez násilí, a to nejen bez násilí ve své nejkrutější formě válek a fyzického násilí, ale také bez násilí ekonomického, rasového, náboženského, sexuálního, psychologického a morálního.

Svět bez válek a násilí usiluje především o ukončení válek a ozbrojených konfliktů na celém světě. Bojuje za úplné jaderné odzbrojení, za postupné a proporční snížení počtu konvenčních zbraní, za stažení vojsk z okupovaných území, za to, aby se vlády zřekly používání války jako prostředku k řešení konfliktů a za ústavní reformy, které výslovně zakážou použití války a redefinují roli dnešních armád tak, aby jejich primární funkcí byla prevence konfliktů. Pro dosažení posledního bodu je třeba omezit použití ozbrojených sil, demokratizovat jejich fungování, jejich vztahy s civilní společností a zvýšit veřejnou kontrolu nad nimi.

Aspirací Světa bez válek a násilí je sjednotit protiválečné hnutí, propojit různé větve pacifismu a nenásilných hnutí, rozptýlených po celém světě, a také přispět svým pohledem na zdánlivě nesouvisející témata, s cílem lépe pochopit války a násilí na globální úrovni.

Skoncovat s válkami znamená definitivně vyjít z lidské prehistorie a udělat obrovský krok vpřed v evoluci lidského druhu. „Svět bez válek" je návrh, který hledí do budoucnosti a usiluje o to, aby se stalo skutečností, že v každém koutu planety bude násilí nahrazeno dialogem.

Svět bez válek a násilí vidí, že většina lidí na světě nechce války ani násilí, ale v současnosti nevěří tomu, že je možné je odstranit. Chápeme proto, že kromě organizování konkrétních aktivit ve společnosti je také třeba pracovat na změně postoje veřejnosti k této domněle nezměnitelné realitě.

Pokud se chcete aktivně zapojit do rozjezdu Světa bez válek a násilí v ČR, ozvěte se nám na info@svetbezvalek.cz nebo přijďte na pravidelnou schůzku každé úterý od 19 hodin v Humanistickém centru Tyršova 1, Praha 2.

Mezinárodní web organizace »


« zpět