Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Studie: Vliv radaru na bezpečnost České republiky

Dne 29. dubna 2008 byla Humanistickou stranou a organizací Greenpeace Česká republika zaslána studie, včetně elektronické verze na přiloženém CD, s názvem Vliv radaru na bezpečnost České republiky na Úřad vlády, Poslaneckou sněmovnu, Senát a Kancelář prezidenta republiky s odvoláním na § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde stojí, že vláda k zajišťování obrany státu v míru vyhodnocuje rizika ohrožení státu, která mohou být příčinou ozbrojeného konfliktu, a činí nezbytná opatření ke snížení, popřípadě vyloučení těchto rizik.

Studie vznikla jako reakce na nedostatečnou informovanost veřejnosti o případných dopadech na zdraví a životy lidí, jejich majetek a životní prostředí.

Studie, která má rozsah 34 stran, je rozdělena do tří částí. První část se zabývá otázkou reálnosti hrozeb ze strany Íránu a Severní Koreje. Dále řeší způsob, jak by mohlo pravděpodobně dojít ke zničení radaru. Zde se srovnávají pravděpodobnosti jaderného a konvenčního útoku. Druhá část vyhodnocuje možné následky jaderného útoku na radar, a to na obyvatelstvo v blízkém i vzdáleném okolí. Třetí část je věnována odborným posudkům, které spolu s použitými zdroji představují oporu studie.

Studie o vlivu radaru na bezpečnost České republiky
(studie smí být šířena v nezměněné podobě a pouze jako celek)

Průvodní dopisy ke studii:
Shrnutí jednotlivých částí studie, které vyšlo 21. – 23.5.2008 v Haló novinách:

Senát

23 kB, PDF, 24.5.2008

Úřad vlády

23 kB, PDF, 24.5.2008

Poslanecká sněmovna

23 kB, PDF, 24.5.2008

Kancelář prezidenta republiky

23 kB, PDF, 24.5.2008


« zpět

Chcete být informováni
o kampani Síla nenásilí?