Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Co je to aktivní nenásilí

Nenásilí bývá chápáno jednak jako určitý systém morálních konceptů odmítajících násilí, jednak jako masové hnutí vedené Mahatma Gándhím, které vzniklo v Indii v první polovině 20. století. Stejně tak i jako boj za občanská práva černochů v USA pod vedením M. L. Kinga nebo aktivity Kwame Nkrumaha v Ghaně. Taktéž je možné zmínit činnost A. Solženicyna a dalších známých disidentů proti sovětskému totalitnímu režimu. 

Tolstoj, Gándhí, King, SiloMyšlenka nenásilí je vyjádřena již v Bibli a v písemnostech dalších náboženství v přikázání „nezabiješ“. Mnozí myslitelé a filozofové tuto myšlenku rozvíjeli. Ruští spisovatelé Lev N. Tolstoj a Fjodor M. Dostojevskij ji vyjádřili s velkou hloubkou. Tolstého pojetí, které prohlašuje nadřazenost lásky a „neprotivení se zlu násilím“, jinými slovy nemožnost bojovat proti zlu zlem, získalo světový ohlas a dalo vznik neobvyklé skupině „tolstojovců“. 

Hnutí nenásilí rozvíjené Gándhím připravilo půdu k tomu, aby se Velká Británie vzdala nadvlády v Indii, ačkoli samotný Gándhí byl zavražděn najatým vrahem.

Stejně tak Kingův boj byl ukončen bez vítězství. Byl zavražděn na balkoně hotelu v Memphisu, když podporoval protest proti nízkým platům černochů, kteří pracovali v komunálních službách.

I přesto je myšlenka nenásilí, stejně tak, jako nenásilné formy protestů, stále živá a rozvíjí se po celém světě. Každodenní chování jednotlivců i skupin lidí, setkání, protestní manifestace, stávky, ženská a studentská hnutí, manifestace zemědělců, vydávání prohlášení, letáků a novin, rádiová a televizní vystoupení... atd., toto všechno je součástí forem etiky a praxe nenásilí. 

Nový humanismus, rozvíjený Silem od šedesátých let minulého století do současnosti, se snaží minimalizovat násilí na nejnižší možnou mez, do budoucna ji zcela překročit a vést správnou cestou všechny metody a formy vedoucí k vyřešení odporu a konfliktů způsobem tvůrčího nenásilí.

Nenásilí je často zaměňováno s pacifismem, ale ve skutečnosti pacifismus není způsobem jednání ani životním stylem, nýbrž neustálou kritikou závodů ve zbrojení.

Z výše uvedeného vyplývá, že nenásilí a aktivní nenásilí spočívají v osobním závazku, životním stylu a metodologii s cílem dosáhnout společenské změny.

Metodologie aktivního nenásilí stojí na dvou pilířích: občanská neposlušnost a neúčast.

Občanská neposlušnost má následující ideologické a filosofické odůvodnění: vydává-li stát zákony násilné, nespravedlivé, diskriminační atd. a jejich uplatňování negativně ovlivňuje lidi, protože je přeměňuje na činitele nebo příjemce nespravedlnosti a diskriminace, tehdy mají občané právo a morální povinnost nerespektovat takové zákony. Občanskou neposlušností a nespoluprácí lidé vědomě porušují nespravedlivý zákon a přijímají tresty, například uvězení, jako následek jejich konání, který ale přijímají s hrdostí.

Neúčast nebo prázdno vůči násilí znamená neúčastnit se násilných situací a nepodporovat tak jejich původce (což obvykle mívá negativní ekonomický následek pro toho, kdo násilí koná) a veřejně vyjádřit morální postoj obou zúčastněných stran.

U Gándhího a M. L. Kinga byly snahy soustředěny na změnu nespravedlivých zákonů a společenské situace. A pouze v případech, kdy hledaného pokroku nemohlo být dosaženo vyjednáváním a domluvou, přistupovalo se k přímým aktivitám v plánovaných kampaních. (Příklady Gándhího a „zákona o soli“ a „pochodu pro sůl“ nebo Martina Luthera Kinga a státních zákonů rasové segregace - bojkot veřejné dopravy, seat-in, pochody atd.).

Je zřejmé, že tito a mnozí další významní předchůdci aktivního nenásilí byli osobnostmi silného a vitálního cítění jak spirituálního, tak náboženského. To dokládá, že dějinné okamžiky velkých změn byly doprovázeny novou citlivostí. Jsou to okamžiky naděje, v nichž se dává do pohybu velká morální síla a mění lidské prostředí.

 


« zpět

Související

Silo

Silo

"Miluj skutečnost, kterou vytváříš a ani smrt nezastaví tvůj let." Mario Rodriguez Cobo, řečený Silo, se narodil v roce 1938 v Mendoze v Argentině, kde v...
Celý článek »
M. L. King

M. L. King

"Nespolupráce se zlem je stejnou morální povinností jako spolupráce s dobrem." M. L. King se narodil v roce 1929 v Atlantě ve státě Georgia, vystudoval teologii...
Celý článek »
M. K. Gándhí

M. K. Gándhí

"Nenásilí je největší silou, kterou má lidstvo k dispozici." Gándhí se narodil v Indii v roce 1869. V roce 1888 odešel do Londýna, aby tam vystudoval práva....
Celý článek »
Historie nenásilí: závěr

Historie nenásilí: závěr

V historii existuje mnoho lidí, kteří dávají Naději lidstvu, vždy poukazujíce na nenásilí jako správnou cestu, kterou je třeba následovat. Ukazují, jak skutečná...
Celý článek »
Historie nenásilí: úvod

Historie nenásilí: úvod

V dnešním světě je stále více násilí, které se rozšiřuje do všech oblastí života a vytváří atmosféru strachu, nejistoty, úzkosti a uzavřenosti. Nejedná se...
Celý článek »
L. N. Tolstoj

L. N. Tolstoj

"Nedělej jiným to, co bys nechtěl, aby jiní činili tobě."   Tolstoj se narodil v roce 1828 v Jasné Poljaně v Rusku. V období let 1860 až...
Celý článek »