Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Rostoucí mír nebo rostoucí destrukce

Rostoucí mír nebo rostoucí destrukce

Dnes probíhá ve světě více než 30 válek. Každý rok zbraně usmrtí 500.000 lidí, 1.300 lidí za den, jednoho člověka každou minutu. Náklady na zbrojení se v posledních letech zvyšují. Jen v roce 2005 představovaly částku 1.120 mld. USD.

Světové náklady na zbrojení

Polovinu těchto nákladů utratily Spojené státy následovány Velkou Británií, Francií, Japonskem a Čínou. V tomto děsivém žebříčku následuje Německo, Itálie, Saudská Arábie, Rusko, Indie, Jižní Korea, Kanada, Austrálie, Španělsko a Izrael. Náklady těchto 15 zemí představují v součtu 84% všech nákladů na zbrojení ve světě. Jde o absurdní částky, pokud například uvážíme, že summit G8 v roce 2005 vyčlenil na pomoc Africe jen 50 mld. USD. Pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN kontroluje 88% celosvětového trhu se zbraněmi.

Světové náklady na zbrojení

V roce 1945 byla poprvé v historii použita jaderná bomba nad městy Hirošima a Nagasaki. 180.000 lidí zemřelo během několika vteřin. V následujících letech přivedly závody v jaderném zbrojení lidstvo několikrát na pokraj jaderného konfliktu.

V roce 1970 byla uzavřena smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT). Jaderné velmoci se zavázaly dále nerozšiřovat své arzenály a postupně je rušit. Všechny ostatní země se vzdaly možnosti vyrábět jaderné zbraně.

Na začátku devadesátých let dohody mezi Spojenými státy a Ruskem vedly k odstranění tisíců jaderných taktických hlavic.

V roce 1995 Čína a Francie, navzdory celosvětovým protestům, provedly jaderné pokusy. Jejich příklad následovala Indie, Pákistán a nedávno Severní Korea.

NATO se pohybuje mimo dohodu NPT a otevřeně ji porušuje. Spojené státy rozmístily jaderné hlavice na různých amerických základnách v Evropě: 150 v Německu, 20 v Belgii, 20 v Holandsku, 110 ve Velké Británii, 90 v Itálii, 90 v Turecku.

Jaderné bomby v Evropě

Přes snížení počtu jaderných zbraní v devadesátých letech zůstává na světě více než 30.000 atomových hlavic, které by stačily na zničení naší planety celkem 25krát. Podle oficiálních údajů vlastní Rusko 20.000 jaderných hlavic, Spojené státy 10.500, Francie 450, Čína 400, Velká Británie 185 a podle mezinárodních pozorovatelů Izrael 200. Následují Indie, Pákistán a Severní Korea.

Jaderné bomby ve světě

Znovu tak začal závod v jaderném zbrojení. Rusko provedlo během roku 2004 šestnáct pokusných výbuchů balistických raket. Velká Británie vyvíjí nové jaderné zbraně pro ponorky Trident. Spojené státy připravují nové typy jaderných bomb, které mají lokální účinek a jiné, které jsou schopné proniknout pod povrch země. Francie a Spojené státy navíc odstoupily od závazku nezaútočit jadernými zbraněmi jako první.

V konfliktech, které dnes probíhají, lze navzdory oficiálním zdůvodněním pozorovat záměr destrukce, kontroly a přivlastňování si přírodních zdrojů. “Páni vesmíru“, jak je nazývá Financial Times, ve skutečnosti dokazují neschopnost, nezodpovědnost a především to, že jejich mysl je nemocná a řízená pouze primitivní a násilnou logikou.

Dnes se nacházíme před novým bojem, který se dotýká celého světa. Na jedné straně je menšina těch, co rozpoutávají války, na straně druhé miliardy lidí nucených žít v bolesti, teroru, samotě a bez budoucnosti.

Jsme na rozcestí před dvěma možnými cestami: rostoucí mír nebo rostoucí destrukce.

Cesta k nenásilí

Na celém světě se rozvíjí mírové, nenásilné hnutí, které spojuje lidi různých kultur, vyznání, ras a generací. Je to nová citlivost, která chápe, že to, co se odehrává na jednom místě, nakonec ovlivňuje i zbytek světa. Míru a blahobytu je možné dosáhnout pro všechny, nebo pro nikoho! Toto hnutí čerpá inspiraci od duchovních vůdců, jakými jsou Gandhí, Martin Luther King nebo Silo a ve svých aktivitách uplatňuje metodu nenásilí. Vyvíjí tlak na politiky a na ty, kdo mají moc, aby přehodnotili a změnili svá katastrofální rozhodnutí.

Chceme, aby se z výdajů na zbrojení staly investice pro mír a blahobyt. Stačilo by 10% toho, co se vydá na zbrojení, aby bylo možno zahájit skutečné řešení problému hladu ve světě. Zvolíme-li cestu rostoucího míru, zlepší se podmínky života lidí chudších zemí. To zabrání migraci, ke které jsou tyto národy nuceny stavem situace v jejich zemi. V bohatých zemích bude možné více investovat do skutečných pilířů jakékoliv civilizace, tedy do zdraví a vzdělání, které dnes bohužel míří ke slepé privatizaci.

Mezinárodní napětí se uvolní na celém světě a namísto střetu kultur, pomůže nová spolupráce mezi zeměmi ke spojování různorodosti a vytvoření celosvětového lidského národa.

Naše žádost

Je nutné zastavit výrobu nových jaderných zbraní a zahájit jednání o jejich postupném globálním odstranění. Jaderné velmoci musí okamžitě zahájit proporční odzbrojování pod dohledem OSN. Země, které okupují cizí území, musí okamžitě stáhnout své jednotky. Je nutné říct NE pokrytectví válek pod záminkou ochrany lidských práv.

Naše vláda musí zaujmout jasné stanovisko proti politice obnoveného jaderného zbrojení a nesmí podporovat žádnou válku.

Žádáme vědce, kteří pracují na výrobě zbraní, aby si uvědomili, jak velkou mají odpovědnost, aby věnovali svou inteligenci a poznání vědě, která podporuje mír nikoliv válku.

Žádáme novináře, aby nebyli hlasem mocných, ale dali prostor spravedlnosti a pravdě.

Žádáme armády, aby sloužily národům a ne menšině lidí, kteří bez skrupulí prosazují zničení naší planety.

Žádáme ty politiky, kteří ještě mají srdce a svědomí, aby podpořili všechny iniciativy za odzbrojení a proti válkám, i pokud by to mělo znamenat, že se postaví proti svým vládám a politickým stranám.

Toto poselství se však obrací zejména na tebe. Přispěj k šíření tohoto hnutí a naděje do všech oblastí světa.

Bojuj proti válkám a také překonávej násilí, které se nachází ve tvém srdci.

V Praze, září 2006 - www.europeforpeace.eu

« zpět