Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

2. říjen - Den nenásilí

OSNValné shromáždění OSN vyhlásilo 2. říjen Světovým dnem nenásilí. Datum symbolicky připomíná výročí narození Mahátmy Gándhího, vůdce indického lidu v boji za nezávislost. Gándhí se svými názory a způsobem života stal obrovskou inspirací pro hnutí za lidská práva a svobody po celém světě. Jeho filozofii nenásilného odporu následovali například Martin Luther King Jr. či Nelson Mandela.

V oficiální zprávě vyzývá OSN všechny členské státy, aby na oslavu mezinárodního dne nenásilí 2. října uspořádali různé veřejné aktivity: „Gándhího poselství tolerance a bratrství se má šířit zejména mezi mladou generací tím, že se nenásilí stane součástí školní výuky “.

Všechny projekty humanistického hnutí jsou založeny na aktivním nenásilí, a proto se humanisté po celém světě rozhodli tuto myšlenku OSN podpořit uspořádáním různých akcí. V Čechách mezi nimi bude studentská konference, utvoření živého symbolu nenásilí a koncert. Všechny tyto akce si dávají za cíl rozšířit myšlenku nenásilí mezi širokou veřejnost.

Více informací na webu www.DenNenasili.cz »


« zpět