Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Evropa pro mír

za Evropu bez jaderných zbraní

Vědci a umělci, vojáci i pacifisté, ženy i muži, mladí i staří na celém světě říkají: válka je katastrofa!

Evropa pro mnohé znamená ekonomický model, kulturní vzor, samotnou myšlenku blahobytu a sociálních jistot. Evropská unie se rozrůstá a stále další státy se chtějí stát její součástí. Evropa chce “prosazovat mír, své hodnoty a blahobyt svých národů”, ale toto přání se sráží se skutečností, která se za posledních pár let velmi rychle změnila: mezinárodní terorismus, válka v Iráku, obrat k násilí ve snaze řešit mezinárodní, regionální i lokální konflikty, strategie preventivních válek a především nové závody v jaderném zbrojení.

Rozpaky a hrůzu nahání deklarace Spojených států amerických a Francie, připouštějící možnost použít proti terorismu jaderné zbraně jako první, prohlášení Japonska o možnosti vstoupit do světa jaderných velmocí z obranných důvodů i záměr Íránu a Severní Koreji pokračovat v jejich jaderných programech.

Evropa, která se vzdává své role ekonomické a kulturní světové velmoci, roztříštěna ve svých národních vládách a podřízena militaristicko politické strategii Spojených států amerických, přijímá rozmísťování nových vojenských základen a napomáhá tak vyostřovat mezinárodního napětí.

Lidé v Evropě naopak žádají: dejme šanci míru!

Evropa nesmí podporovat žádnou politiku, která směruje naši planetu ke katastrofě: zde je ve hře samotná budoucnost lidstva, jsou ve hře životy miliónů lidí. Jaderné zbraně je třeba odstranit dříve než budou použity, potom už by bylo příliš pozdě! Ať jsou politici na úrovni této situace, nebo ať odstoupí stranou.

Evropa má historickou příležitost stát se pozitivním vzorem pro ostatní regiony - pro mnoho zemí, které míří k regionální integraci v Latinské Americe, Asii i Africe.

Evropa má příležitost změnit směr událostí a zahájit politiku mezinárodního uvolnění napětí a míru, která by otevřela nové horizonty a nové cesty, kterými se lidé potřebují vydat. Evropa má příležitost vést současnou změnu epochy a může sehrát významnou roli při vzniku Celosvětového lidského národa.

Naléhavě žádáme, aby se Evropa rozhodla pro velmi silnou, nenásilnou politiku - pro politiku míru. Žádáme několik velmi jasných a uskutečnitelných kroků:

- Evropu bez jaderných zbraní: stáhnout veškerý jaderný arzenál USA ze všech základen USA-NATO pro jejich definitivní likvidaci a odstranit jaderný arzenál Francie a Velké Británie, jako první kroky programu globálního jaderného odzbrojování pod dohledem OSN.

  • Prohlásit jaderné zbraně za protizákonné podle rozsudku Mezinárodního soudního tribunálu z roku 1996.
  • Přerušit jakékoliv dohody o instalaci nebo rozšiřování cizích vojenských základen na evropském území.
  • Stáhnout vojenské jednotky evropských zemí z okupovaných území.
  • Iniciovat diplomatická jednání a vést dialog k prosazení řešení konfliktů.

Na ulicích a periferiích metropolí, v každém menším městě i na evropském venkově se začíná rodit něco nového: je to jako silná symfonie, která strhne každou nespravedlnost, bezpráví, každé násilí. Nikdo ji nemůže umlčet, protože se jedná o nejhlubší naději lidí!

Přátelé z celé Evropy, silou nenásilí vytvořme Evropu pro MÍR!

Praha, 22.února 2007
Giorgio Schultze
mluvčí Evropského Humanistického fóra
www.giorgioschultze.eu

Podepsat deklaraci můžete na: www.europeforpeace.eu


« zpět