Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Druhé humanistické fórum nenásilí v Guineji

18.3.2008
V neděli 16. března 2008 se v konferenčním sále univerzity Gamal Abdel Nasser v Conakry konalo druhé humanistické fórum nenásilí v Guinejské republice.

Fóra se zúčastnili představitelé různých humanistických organizací, organizace za ženská práva, za lidská práva, organizace náboženské, odborové, ekologické a představitelé guinejské koordinace občanské společnosti.

Po krátkém promítání na téma nenásilí vytvořili účastníci 8 komisí na různá společenská témata.
Práce probíhala od 10 do 17 hod.

Cíle:
Humanistické fórum nenásilí v Guineji usiluje o to, připravit základy pro budoucí globální aktivitu, která se týká osudu naší země. Jeho cílem je realizovat setkání, kde lidé různých kultur, etnik, věku a vyznání vytvoří prostor pro účast, výměnu názorů, diskuzi, projekty, aktivity a výzvy pro budoucnost Guineje.

Jak se účastnit:
Fóru se můžou účastnit jednotlivci, skupiny, organizace, politické strany, alternativní a společenské hnutí.

Účast je otevřená a bezplatná. Jediný limit pro účast na fóru je ten, že se neúčastní proudy, které prosazují diskriminaci, intoleranci a násilí jako cestu k uplatnění svých koncepcí a ideálů.


Fórum tvořily následující pracovní skupiny:

1) Lidská práva (diskriminace žen, mládeže, migrace, volný pohyb občanů)

2) Zdraví (duševní a fyzické zdraví, invalidita, drogy, pandemie, epidemie)

3) Životní prostředí (znečištění, deforestace, globální oteplování, nezdravé prostředí)

4) Ekonomie a sociální aspekty (práce, nezaměstnanost, inflace, kvalita života, koncerny, nerostné bohatství, privátní sektor v Guineji, výroba)

5) Vzdělání (negramotnost, školy, univerzity, privatizace, technické a profesní vzdělání)

6) Demokracie a „dobré vládnutí“ země (vývoj občanské společnosti, společenská a politická hnutí, korupce, beztrestnost)

7) Kultura a sport (vzájemná integrace národů a kultur, kulturní různorodost, religiozita, sport, umění, sdělovací prostředky)

8) Mír a řešení konfliktů (ozbrojené konflikty, uprchlíci, genocidy, dětští vojáci, šíření zbraní)


Vytvořily se kulaté stoly, které proběhly takto:
- Informační část a prezentace témat
- Diskuze
- Zpracování společných projektů a návrhů
- Způsoby uplatnění návrhů do reality

V Conakry 16. března 2008

Florentin Haba
Les humanistes de Guinee
E-mail: humaniste_guinee AT yahoo.fr, flohaba AT yahoo.fr
Tel: +224-60592027, +224-60265414, +224-64282622, +224-62401511

Forum Humaniste Non-violence en Guinee

« zpět

Související

Druhé humanistické fórum v Mosambiku

Druhé humanistické fórum v Mosambiku

28.3.2008 - Ze světa
Druhé humanistické fórum v Mosambiku se uskutečnilo v sobotu 1. března na fakultě architektury univerzity Eduarda Mondlane v hlavním městě Maputo. Fóra se...
Celý článek »