Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

O reformě zdravotnictví

12.3.2008 - Zuzana Hájková

Od 1.1.2008 vešla v platnost vládou prosazená reforma zdravotnictví, která ukládá lidem zaplatit za návštěvu lékaře tzv. regulační poplatek. Údajně proto, aby pacienti nezneužívali zdravotnickou péči! Přitom v ústavě je jasně zakotvena věta: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“

Vyjádřete svůj nesouhlas s touto reformou, která je protiústavní a nemorální.

A to zejména v těchto bodech: Je naprosto nepřípustné, aby poplatky u lékaře platily i děti, neboť jsou skupinou nevýdělečně činnou, bez vlastních příjmů a jako takové by měly být z této povinnosti vyňaty. Navíc jde o poměrně rizikovou skupinu, zvláště v případě mladších dětí, které bývají často nemocné, neboť jejich imunitní systém není ještě plně rozvinut a v dětských kolektivech se snáze nakazí. Poplatky pak mohou citelně poznamenat například rozpočet rodiny s více dětmi. Stejně tak je nepřijatelné, aby poplatky platily i matky v porodnici a novorozenci, ať už v inkubátoru nebo v jiné poporodní péči. Těhotenství a následný porod není a neměl by být považován za "nemoc". Také je nesmyslné, aby novorozenec "platil za to, že se narodil."

Za nemorální dále považuji, aby poplatek platili i pacienti ležící v kómatu, je to bezohledné vůči jejich rodinám či příbuzným.

Je absurdní, aby pacient v lékárně platil ještě i za recept, když už tak doplácí nemalé částky za léky. Je-li odeslán obvodním lékařem ke specialistovi, neměl by platit dvakrát, případně i víckrát podle počtu oddělení, na které je odeslán.

Pacient by také neměl platit za ošetření lékařem nebo převoz do nemocnice po nehodě, kterou sám nezavinil. Argument, že poté může na viníkovi náklady na léčení vymáhat je nedostatečný, neboť v případě, že musí dát celou záležitost k soudu, je opět poškozen spíše onen pacient. Navíc při pomalém postupu soudů, jak je dnes běžné, své peníze uvidí až kdo ví kdy.

Na druhou stranu jsou však poplatků za léčení zproštěni alkoholici, narkomani, devianti, za které platí poplatky stát. (tedy vlastně daňoví poplatníci) Stejně tak není ani možné poplatky striktně vyžadovat na bezdomovcích.
Reforma zdravotnictví není reformou, ale jen dalším zdražováním a zvyšováním už tak dosti nákladného rozpočtu většiny domácností. Je protiústavní, nedomyšlená, plná rozporů.

Pane Julínku, měl byste podat demisi a s vámi celá vaše vláda!

Výzva pacientům:

Požadujte za své peníze kvalitu!

Požadujte odpovídající standart, který si platíte. Zvláště v nemocnici dbejte na to, zda máte čisté lůžko a povlečení, plnohodnotnou stravu, dále vyžadujte vstřícný přístup personálu a podrobné informace o průběhu vaší nemoci a o postupu léčby.  Totéž vyžadujte i během ambulantní péče. Předepisuje-li vám lékař nějaký lék, nechte se informovat, jaké existují alternativy a zda není na trhu jiný levnější a stejně účinný preparát.

Na klinice, kde jsou zavedeny platební automaty nejprve zvažte, zda jste ve vašem případě skutečně povinni poplatek zaplatit. Jdete-li na preventivní prohlídku, nebo pro pouhé výsledky odběrů, v žádném případě neplaťte!

Výzva lékařům:

Apelujte na své představené a své vedení, odmítněte vybírat od pacientů peníze. A obraťte se především na svého ministra. Požadujte, aby předložil své straně návrh na změnu reformy. Vzpomeňte na Hippokratovu přísahu, není v ní ani zmínka o tom, že lékař bude vybírat poplatky za léčení svých pacientů.

Buďte lékaři, kteří pomáhají nemocným a chrání lidský život a zdraví, ne obchodníky.

Zuzana Hájková

Hippokratova přísaha »


« zpět