Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Chile a Peru odmítají válku

20.2.2008

Vlády Peru a Chile vedou spor o vlastnictví části teritoriálních vod v tichomoří. Peru se v této záležitosti obrátilo na mezinárodní soud v nizozemském Haagu. Je pravděpodobné, že Chile možný nepříznivý rozsudek mezinárodního soudu odmítne. To by znamenalo reálné riziko konfliktu mezi oběma zeměmi.

Mluvčí humanistů pro Peru Javier Zorrilla a pro Chile a latinskou Ameriku Tomas Hirsch vydali společné stanovisko poporující nenásilné řešení konfliktu.

Pokud mají vlády Peru a Chile opravdu na srdci zájem obou národů, je cesta aktivního nenásilí jedinou, kterou mohou následovat.

1) Prosperity obou zemí lze dosáhnout pouze politikou míru, společenské spravedlnosti a integrace všech latinskoamerických národů.

2) Proporční odzbrojení latinskoamerických zemí umožní investovat velké finanční zdroje (dnes využívané na zbrojení) do potřebnějšího boje proti chudobě.

3) Válečná prohlášení a neustálá vyhrožování jsou kroky nezodpovědné a hloupé. Válka je druh násilí který spojuje dohromady různé druhy násilí (fyzické, ekonomické, společenské, politické, psychické, ideologické). Toto násilí brzdí lidský vývoj a znemožňuje ho. Způsobuje velké utrpení a ničí životy tisíců lidských bytostí jak v jedné, tak i v druhé zemi.

4) Mezinárodní soud v Haagu je vhodnou institucí pro řešení právního sporu o moře mezi Peru a Chile.

5) Verdikt mezinárodního soudu má být následně přijat, ať již vyhovuje jedné či druhé zemi.

6) Navzdory soudnímu řešení z Haagu tu zůstává otázka spolupráce a usmíření mezi Bolivií, Chile a Peru. Integrace těchto zemí může vyřešit problémy z minulosti a nastartovat vznik latinskoamerického lidského společenství jako součásti lidského společenství celosvětového.

7) Navrhujeme pro Chile a Peru podobné rozhodnutí, jaké učinila Bolivie. Zahrnout do ústavy „výslovné zavržení válek jako způsobu řešení konfliktů“.


Javier Zorrilla, mluvčí humanistů pro Peru
Tomás Hirsch, mluvčí humanistů pro Chile a Latinskou Ameriku


http://www.tomashirsch.org/xoops/modules/news/article.php?storyid=319


« zpět