Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Lednový seminář na téma „aktivní nenásilí“

12.2.2008

V sobotu 19. ledna 2008 se v kulturním sále Smíchovského nádraží konal zajímavý seminář na téma „aktivní nenásilí“. Seminář měl charakter otevřené diskuze, kde si lidé mohli v klidu pohovořit o různých situacích násilí, které prožívají v každodenním životě, a o násilí, způsobeném společenským systémem.

Účastníci souhlasili, že spirála násilí vzrůstá ve všech oblastech našeho života, a že je důležitá komunikace mezi lidmi a hledání odpovědí, jak tuto krizi překonat. Proto se shodli, že by bylo užitečné seminář zopakovat a pozvat i další zájemce.

Seminář proběhl formou krátkých přednášek, videoprojekcí, diskusních skupinek a her. Přednášky trvaly 5-10 minut. V nich se prezentovala jednotlivá témata. Krátké videoprojekce ukazovaly příklady různých nenásilných hnutí. Diskusní skupiny po 4-5 lidech umožnily aktivní účast všech přítomných. Poskytly možnost, aby každý mohl mluvit o své zkušenosti, seznámit se osobně s ostatními lidmi a vyslechnout názory jiných. Asi po 15 minutách diskuze se lidé opět sesedli dohromady a každá skupinka shrnula ve stručnosti, na čem se shodla, případně další zajímavé názory a myšlenky, které zazněly. Hry pomáhaly navodit pohodovou atmosféru. Jedna ukazovala klasickou situaci v životě a v mezilidských vztazích: diskriminace lidí, kteří se liší (v tomhle případě barvou symbolu na čele a v životě třeba barvou pleti), druhá podobně upozorňovala na důležitost spolupráce: Jestli chci žít dobře já, potřebuji aby se dobře vedlo i ostatním.

Hlavní témata semináře byla: Co je to násilí, proč vybrat nenásilný přístup, příklady nenásilných hnutí, nenásilí jako spirituální síla, nenásilí jako společenská síla a plánování nenásilných aktivit.

První téma „co je to násilí“ pomohlo hledat definice násilí na základě zkušeností přítomných. Ve shrnutí se dá říct, že násilí vzniká, když “člověk chce, aby ostatní dělali to, co říká on, a vyvíjí na ně různé tlaky, aby tak učinili“. Násilí není jen fyzické, ale také ekonomické, rasové, sexuální, náboženské, morální a psychické.

Druhé téma „proč vybrat nenásilný přístup“ vysvětlovalo že násilí nikdy nevyřeší problémy do hloubky a vždy přitahuje další násilí. Nenásilný přístup staví pevné základy do budoucna“. Nenásilí je něco velmi aktivního, ne jen pouhé „být hodný“.

Třetí téma „příklady nenásilných hnutí“ bylo prezentované hnutím Mahatmy Gándhího za indickou nezávislost, hnutím Martina Luthera Kinga za občanská práva a rovnost v USA, hnutím inspirovaným argentinským spisovatelem Mario Rodriguezem Silem a dalšími příklady nenásilných hnutí.

Čtvrté téma „nenásilí jako spirituální síla“ mělo povzbudit k přemýšlení nad tím, odkud člověk bere inspiraci, energii a motivaci, jevy nehmatatelné, avšak skutečné.

Páté téma „nenásilí jako společenská síla“ uvedlo příklady, kdy se do nenásilných hnutí za spravedlnost a demokracii zapojilo hodně lidí a díky tomu dosáhli úspěchu.

Šesté téma „plánování nenásilných aktivit“ dávalo účastníkům možnost zapojit se do nenásilných aktivit a vymyslet podle potřeby další.


Atmosféra semináře byla příjemná a jeho vývoj velmi dynamický. Seminář probíhal od 10:00 do 20:00 a účastnilo se ho 80 lidí. Účastníci si přáli, aby se vlna nenásilí šířila dál do srdce Evropy. Proto jsou v plánu další podobné semináře.

V sobotu 8. března 2008 se v kulturním sále Hlavního nádraží koná další seminář na téma aktivní nenásilí. Tentokrát se očekává účast 200 lidí.

Jste srdečně zváni.
« zpět


Související

Semináře Aktivní nenásilí

Semináře Aktivní nenásilí

Semináře nenásilí pro širokou věřejnost - formou krátkých přenášek, diskuzí ve skupinkách, videoprojekcí a her. Představíme příklady nenásilného boje M. Gándhího a M.L.Kinga, diskutujeme o možných formách řešení násilí jak osobního, tak společenského.
Více o kampani »