Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Bezpečnostní strategie Evropských Zelených: „Žádná raketová obrana“

11.2.2008
Parlamentní klub Zelených/Evropské svobodné aliance (Greens-EFA) v Evropském parlamentu schválil 15. ledna 2008 dokument s názvem „Zelená bezpečnostní strategie pro Evropu“ (Green Security Strategy for Europe).

Dokument jasně odmítá americkou snahu umístit ve střední Evropě součásti systému raketové obrany, a to i v případě, že by byl tento projekt realizován pod hlavičkou NATO. Inkriminovanou kapitolu zveřejňujeme v anglickém originále i v českém překladu, celý dokument „Green Security Strategy for Europe“ přikládáme v pdf.

“GREEN SECURITY STRATEGY FOR EUROPE”
prepared by Angelika Beer
adopted by The Greens / European Free Alliance 15.01.2008

(...)

B.8. No Missile Defence


Recognising global challenges for security and disarmament in times of globalisation, Greens will support all initiatives to prevent proliferation of weapons of mass destruction and their carriers, to eliminate nuclear weapons (eg. through a Nuclear Weapon Convention) and to reduce and control conventional weapons. Inside Europe we want to strengthen the CFSP. That means we cannot accept the plans of the so called US missile defence shield in two of our EU member states. Bilateral approaches and decisions in this important issue are out of the question and would at least result in zones of assymetric security inside Europe, with the certainty of provoking a new arms race - particularly in space - as well as being counterproductive to the European Security Strategy and the European Strategy on Weapons of Mass Destruction. We therefore also reject proposals that such a shield be deployed in co-operation with, or by, NATO and/or Russia.

“ZELENÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE PRO EVROPU”
přijatá Evropskými zelenými (The Greens / European Free Alliance) 15.1.2008

B.8. Žádnou protiraketovou obranu

Vědomi si globálních výzev pro bezpečnost a odzbrojení v časech globalizace, Zelení budou podporovat všechny iniciativy zaměřené proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, k odstranění jaderných zbraní (např. prostřednictvím Konvence o jaderných zbraních) a k omezení a kontrole konvenčních zbraní. Uvnitř Evropy chceme posílit CFSP (Common Foreign and Security Policy, Společná zahraniční a bezpečnostní politika – poznámka překladatele). To znamená, že nemůžeme akceptovat plány na takzvaný protiraketový obranný štít USA ve dvou členských státech naší Evropské unie. Bilaterální přístupy a rozhodnutí v této důležité otázce nepřipadají v úvahu a měly by přinejmenším za následek vznik zón asymetrické bezpečnosti uvnitř Evropy, což by nepochybně vyvolalo nové závody ve zbrojení – zejména ve vesmíru – a mělo nežádoucí dopad na Evropskou bezpečnostní strategii a Evropskou strategii pro zbraně hromadného ničení. Proto také odmítáme návrhy, aby byl takový štít zřízen ve spolupráci s NATO a/nebo Ruskem, nebo aby ho zřídilo NATO a/nebo Rusko.

Green Security Strategy for Europe

55 kB, PDF, 11.2.2008


« zpět

Související

Jan Tamáš pokračuje v přednáškovém turné v USA

Jan Tamáš pokračuje v přednáškovém turné v USA

17.4.2008 - Ze světa
Jan Tamáš pokračuje v přednáškovém turné pod názvem „No Bases for Empire!“ Mluvčí iniciativy Ne základnám Jan Tamáš dnes pokračuje v turné o...
Celý článek »
Vzdorování Americkým vojenským základnám v zahraničí

Vzdorování Americkým vojenským základnám v zahraničí

15.4.2008 - Ze světa
David proti Goliášovi: Vzdorování Americkým vojenským základnám v zahraničí CUNY Graduate Center, New York 365 Fifth Avenue (between 34th and 35th...
Celý článek »
Jan Tamáš odletěl v rámci protiradarové kampaně do USA

Jan Tamáš odletěl v rámci protiradarové kampaně do USA

8.4.2008 - Tiskové zprávy
Mluvčí iniciativy Ne základnám Jan Tamáš odletěl v neděli 6.4. na další cestu do USA v rámci kampaně proti výstavbě vojenské základny USA na území ČR....
Celý článek »
Podpora ze Severní Ameriky - ano bojkotu

Podpora ze Severní Ameriky - ano bojkotu

5.3.2008 - Ze světa
Humanisté Severní Ameriky vyjadřují plnou podporu rozhodnutí českých aktivistů Europe for peace iniciovat bojkot amerických produktů. 68% občanů České republiky se...
Celý článek »