Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Evropská kampaň na podporu přijetí Palestiny do OSN

11.9.2011

Svět bez válek a násilí podporuje snahy o mírové řešení konfliktu na Blízkém Východě. Proto podporujeme i aktuální evropskou kampaň za přijetí Palestiny za člena OSN. Iniciativa za spravedlivý mír na blízkém východě při této příležitosti připravila petici, kterou si můžete přečíst a podepsat na ism-czech.org/iniciativa/petice.

V situaci, kdy mírový proces téměř po dvaceti letech neúspěšných jednání dosáhl mrtvého bodu, předložila Palestinská samospráva, podporovaná Ligou arabských států, nový reálný návrh na palestinskou nezávislost a dosažení míru na Blízkém východě - jejich země by se měla stát 194. státem v Organizaci spojených národů.

Tuto iniciativu podpořilo již více než 120 zemí na Středním východě, v Africe, Asii a Latinské Americe, stejně jako si řešení konfliktu vytvořením dvou suverénních států přeje většina palestinských a izraelských občanů. K petici adresované vedoucím představitelům všech členských států OSN, která je žádá, aby schválili legitimní žádost o uznání státu Palestina a potvrzení práv palestinského lidu, se připojilo již na 9 milionů lidí na celém světě.

Česká republika po rozpadu Československa potvrdila uznání Stát u Palestina, jehož diplomatická mise v Praze má od roku 1989 status velvyslanectví. Namísto toho, aby vláda v souladu s dřívějšími závazky učinila logický krok a v září přijetí Palestiny mezi členské státy OSN podpořila, jsme se v neděli z izraelských médií dozvěděli, že na základě příslibu svým izraelským protějškům bude hlasovat proti tomuto návrhu.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli dát najevo, že tento postoj nereprezentuje veřejné mínění v České republice a otevřeně vyzvat vládu, aby své rozhodnutí přehodnotila. Spolu s Palestinci žijícími v České republice se připojujeme k Evropské kampani na podporu uznání Palestiny. Oslovujeme proto i Vás, abyste společně s námi apeloval na naše představitele, aby učinili všechny potřebné kroky nutné k dosažení míru na Blízkém východě, jehož základním předpokladem je dodržování rezolucí OSN, na nichž je současná palestinská žádost založena.

Text petice:


Evropská kampaň na podporu uznání Palestiny

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

a

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Černínský palác
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany


My, níže podepsaní občané Evropské unie, se připojujeme k Evropské kampani na podporu uznání Palestiny jako suverénního státu při hlasování na Valném shromáždění OSN v září 2011, a to jako státu v hranicích z 4. června 1967 (před Šestidenní válkou, od které Izrael vojensky okupuje Západní břeh a pásmo Gazy) a s Východním Jeruzalémem jako jeho hlavním městem.

Cítíme odpovědnost za mír, demokracii a svobodu a vyjadřujeme obavy z faktu, že izraelská vláda přijímá jednostranná rozhodnutí, jako je výstavba separační zdi a izraelských kolonií na palestinském území, a pokračuje ve snaze o judaizaci Jeruzaléma, svatého města mnoha náboženství, a s ní souvisejícím systematickým vyháněním palestinského obyvatelstva.

Jsme znepokojeni rozdělováním palestinského území na enklávy vojenskými kontrolními stanovišťi a zátarasy, které omezují svobodu pohybu Palestinců a činí jejich každodenní život ještě složitějším.

Obáváme se represí izraelské armády vůči palestinskému lidu, zejména vůči nenásilné opozici proti politice Izraele na okupovaných územích.

Z těchto důvodů žádáme naše vlády o podporu tohoto řešení a apelujeme na ně, aby podpořily palestinské úsilí o přijetí státu Palestina mezi plnohodnotné členy Valného shromáždění OSN. Uznání palestinské státnosti je morálním, zákonným a humanitárním gestem, kterým naše vlády mohou projevit svou odpovědnost vůči palestinskému lidu.

Nesouhlasíme s nekritickou podporou, kterou evropské státy poskytují izraelské vládě. Tato podpora ji pouze utvrzuje v tom, aby nadále nerespektovala rozhodnutí mezinárodního společenství reprezentovaná rezolucemi, které OSN přijalo od roku 1948 až do současnosti.

Je na čase vytvořit nezávislý a suverénní palestinský stát s východním Jeruzalémem jako jeho hlavním městem, který Palestincům zaručí svobodu, demokracii a právo na sebeurčení.

Je povinností evropských vlád, aby se podílely se na konstruktivním řešení izraelsko-palestinského konfliktu, tedy řešení založeném na rezolucích OSN, stejně jako na garanci míru a stability pro obyvatele a státy celého regionu, včetně Palestiny.

Naše vlády by se zároveň měly podílet na spravedlivém řešení problému palestinských uprchlíků a jejich navrácení do jejich domovů zabavených po roce 1948, v souladu s mezinárodními rezolucemi.

Je na čase, aby evropské vlády daly šanci tomuto historickému momentu.

Více informací v češtině:


« zpět