Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Skutečná demokracie teď - shromáždění v Brně (2.6.) a Praze (4.6.)

2.6.2011 - Tisková zpráva, Skutečná demokracie teď

15. května se ve Španělsku zrodilo občanské hnutí, které ve světle nadcházejících regionálních a místních voleb, které se konaly 22. května, vyzvalo občany k protestům proti korupci v politice, nezaměstnanosti a ekonomické situaci v zemi. Pod jménem "Skutečná demokracie teď" a bez napojení na jakoukoliv politickou stranu nebo odbory se na náměstích shromáždily tisíce občanů, aby vyjádřily svou nespokojenost a společně hledaly řešení. Ve městech a čtvrtích vznikly občanské sněmy a lidé začali rozhodovat o své budoucnosti. Slogan "Rozhořčení!" (inspirovaný stejnojmennou knihou francouzského filozofa Stéphana Hessela) vyzýval společnost k tomu, aby měla víru v sama sebe a aby nechala zaznít svůj hlas. Jiný svět je možný a změna je v našich rukou.

Vzhledem k významu těchto událostí jsme my, Španělé žijící v České republice, nemohli zůstat stát se založenýma rukama a začali jsme se organizovat, abychom podpořili toto hnutí ze zahraničí. První shromáždění v Česku se konalo 22. května v 18 hodin na Václavském náměstí a zúčastnilo se jej asi 200 lidí. Poté se konal sněm, na němž jsme hovořili o tom, jaké budou naše cíle a jakým směrem by se měla mobilizace v Česku vydat. A tak jsme se 23. a 24. května sešli znovu, tentokrát na Staroměstském náměstí, kde proběhly další sněmy. Zpočátku byla účast Čechů celkem malá, a tak jsme se logicky, majíce na mysli svou primární motivaci (podpořit španělské hnutí ze zahraničí), zaměřili na odsouzení situace v naší zemi. Ale díky vzrůstající účasti českých přátel jsme si rychle uvědomili, že by hnutí mělo přesáhnout hranice, protože sdílíme stejné problémy a v jednotě je síla.

V sobotu 28. května se v Praze konalo další shromáždění, jehož se opět účastnilo asi 200 lidí, z nichž ale tentokrát polovinu tvořili Češi, a navazující sněm potom probíhal v angličtině. Byl velice plodný a vzniklo několik týmů, které začaly pracovat na tom, aby naše cíle získaly konkrétní podobu.

Česká média zpočátku naše hnutí zcela ignorovala. 31. května však ČT24 odvysílala pořad Hyde Park věnovaný aktuální situaci ve Španělsku a dva mluvčí z našeho hnutí v něm dostali prostor vysvětlit, co je hnutí „M15" a „Skutečná demokracie teď" a co jsme v Česku udělali od doby, kdy protesty začaly.

Jako hnutí „Skutečná demokracie teď" v České republice doufáme, že se česká společnost k tomuto hnutí připojí a vezme ho za své. Proto bychom vás chtěli informovat o tom, že jsme svolali další dvě shromáždění, po nichž budou následovat sněmy, kterých se mohou účastnit lidé z celého světa, za podmínky, že budou v souladu s duchem hnutí - to znamená, že budou jednat nenásilně a nebudou propojeni se žádnou politickou stranou.

Všechny, kteří se cítí rozhořčeni tím, jak profesionální politikové zneužívají demokracii, zveme, aby přišli 2. června v 18 hodin na Moravské náměstí v Brně, nebo 4. června v 18 hodin na Václavské náměstí v Praze.

Ať lidé rozhodují o své budoucnosti, nenechejme ji v rukou zainteresovaných politiků.
Politika by měla sloužit ku prospěchu lidí, místo toho, aby lidé sloužili ku prospěchu politiků.

Věříme, že jiný svět je možný, a především, že ho můžeme vytvořit!

Web: http://praga15m.blog.com/
Facebook: https://www.facebook.com/PragaDRY
Twitter: @PragaDRY

Kontakt:

Daniel Vázquez
tel.: 743 744 773
e-mail: democraciarealyapraga@gmail.com


« zpět