Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

„Arabské jaro" přichází do Evropy: nechť se rozšíří do celého světa!

26.5.2011

Oficiální mezinárodní stanovisko Světa bez válek a násilí k demonstracím za demokracii ve Španělsku (hnutí M-15)

25. května 2011

Svět bez válek a násilí vyjadřuje vřelou podporu lidem ve Španělsku, kteří se mobilizují a organizují v touze po lepší budoucnosti.

Od 15. května, kdy ve Španělsku proběhly první demonstrace vyvolané hnutím za skutečnou demokracii (¡Democracia Real Ya!), statisíce lidí vyšly do ulic protestovat proti dvou-partajnímu politickému systému, korupci v politice, ekonomické krizi a následným vládním dotacím na záchranu bank z veřejného rozpočtu, které jsou doprovázeny drastickými škrty ve veřejných službách a největší nezaměstnaností v historii. Míra nezaměstnanosti mladé generace ve Španělsku dosahuje téměř 50 %, a tak mladí lidé nemohou najít práci, přestože jsou nyní vzdělanější než kdy předtím.

Desetiticíce lidí na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol

Protestní kempy trvající dnem i nocí, demonstrace, bezpočet setkání na náměstích a organizační infrastruktura protestů vedou ke srovnání s událostmi, které se před pouhými několika týdny odehrávaly na náměstí Tahrir v Káhiře a požadovaly ukončení vlády egyptského prezidenta Mubaraka. V případě Španělska nejde o svržení diktátora, ale spíše o boj proti systému.

Šíření po sociálních sítích na internetu, další z ozvěn „Arabského jara", vedlo k tomu, že se protestní kempy objevily již v téměř 700 městech ve Španělsku a také mezi Španěly žijícími v dalších zemích po celém světě.

Členové Světa bez válek ve Španělsku se účastní protestních kempů, setkání a komisí, které byly vytvořeny za účelem rozvíjet společné návrhy.

V požadavcích hnutí M-15 se odráží návrhy Světa bez válek, například:

  • Snížení rozpočtu na zbrojení
  • Uzavření amerických vojenských základen ve Španělsku
  • Stažení Španělských vojsk z Afghánistánu, konec účasti v NATO a ukončení útoku na Libyi
  • Striktní pravidlo užití nenásilí jako strategie pro společenskou změnu

V našem zakládajícím dokumentu se píše:

Diskriminace, chudoba, rasismus a další formy násilí, ruku v ruce se zoufalstvím a frustrací na osobní a společenské úrovni, stojí u vzniku násilí většího rozsahu, až po jeho nejhorší formu, kterou jsou zbraně hromadného ničení.

Z toho důvodu je třeba, aby mezi jednotlivci a organizacemi, toužícími po lepším světě, vznikl dialog, spolupráce a koordinace nenásilných akcí, které budou mít velký dopad. Cokoliv se stane v jedné části světa, ovlivní celý svět. V tomto kontextu není možné jednat izolovaně. Pokud dnes chceme šířit povědomí, musíme být aktivní, jak jen to jde, v rámci našich možností - být aktivní na místní úrovni, ale s výhledem na pokrok celé společnosti.

Desetiticíce lidí na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol 

Blahopřejeme lidem ze Španělska, kteří kvůli ekonomickému násilí vyšli do ulic, aby rozhodli o tom, kterým směrem se má jejich země vydat. Přejeme si, aby se toto hnutí rozšířilo ze Španělska a ze španělských komunit do všech zemí a všech komunit na světě, a naši členové tento proces podpoří, kdekoliv to bude možné. Jen tak se kosmetické změny, které se politikové budou snažit prosadit, aby uklidnili lidi, stanou změnami skutečnými, zásadními. Změnami, které povedou ke vzniku toho, co nazýváme Univerzálním lidským národem - země rovných příležitostí, země bez armád a jaderných zbraní, země bez pasů, země, kde bude násilí všech forem odmítáno jako způsob řešení konfliktů.

Hnutí směřující k tomuto ideálu je jedinou cestou z globální a osobní krize, která se dotýká všech sedmi miliard obyvatel naší planety. A přesně takové hnutí se nyní ve Španělsku rodí.

Naše planeta má vše, co potřebujeme k tomu, abychom uspokojili potřeby naší rozmanité a úžasné lidské populace. Není třeba, aby lidé žili v chudobě a utrpení. Byli to lidé, kdo vytvořil tento systém, který nefunguje, takže lidé mohou také vytvořit nějaký lepší, který fungovat bude - nenechte si namluvit, že je to jinak.


« zpět