Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Mezinárodní den nenásilí na Univerzitě Pardubice

30.9.2010

Od roku 2007, kdy byl 2. říjen (podle narození Mahátmy Gándhího) OSN vyhlášen Mezinárodním dnem nenásilí, se na jeho oslavu koná každoročně bezpočet akcí v různých městech na celém světě včetně České republiky. Většinou se jedná o studentské konference, koncerty, semináře a živé symboly nenásilí.

Podobná akce se minulý rok konala poprvé i na půdě Univerzity Pardubice pod záštitou vedoucího Katedry věd o výchově prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. I letos tato akce za spolupráce o.s. Komunita pro lidský rozvoj a SRUPa (Studentská rada Univerzity Pardubice) s podporou prorektora prof. PhDr. Karla Rýdla uvnitř univerzitního kampusu opět proběhne, nyní však bude hlavním bodem programu vytvoření tzv. „živého symbolu nenásilí" s loučemi jako vzpomenutí na lidské bytosti trpící na světě válkou a násilím. Poté vystoupí profesionální skupina Pa-li-tchi, která předvede Fireshow a akci zakončí promítání dokumentárních filmů o nenásilí v klubu Dýdy. Akce začíná v pondělí 4. října v 19 hodin na travnaté ploše před kolejemi „C" a kromě studentů Univerzity Pardubice je otevřena široké veřejnosti. Jste srdečně zváni, pojďte se s námi postavit za nenásilí!

Podrobnosti akce:
Každý účastník akce bude mít možnost koupit si louč, s níž se zařadí do na zem „předkresleného" symbolu nenásilí. V určitý čas potom organizátoři všechny najednou obejdou a louče jim zapálí. Následuje krátký proslov a společná meditace za mír a nenásilí ve světě (příp. konkrétním válkou postiženém regionu). Poté vystoupí skupina Palitchi a předvede fireshow (10-15 min). Nakonec proběhne probíhání dokumentárních filmů o nenásilí v klubu Dýdy a případná diskuze k tématu.

Časový rozvrh:

18:30-19:00
 Zahájení prodeje loučí
19:00-19:30
 Živý symbol nenásilí
19:30-20:00
 Fireshow
20:00-21:30
 Promítání dokumentů v klubu Dýdy
21:30
 Násilí a nenásilí - volná debata

Místo konání: na trávě před kolejemi C

Datum: pondělí 4. října (Datum MDN je určeno na sobotu 2. října, my však z organizačních důvodů volíme pondělí.)

Akce by měla být určena především pro studenty UPa, ale i pro studenty středních škol a širokou veřejnost.

Hlavní organizátoři:
Bc. Vít Ronovský, člen o.s. Komunita pro lidský rozvoj - Giltanas(at)centrum.cz, 777142028
Ing. Zuzana Kleprlíková, předsedkyne SRUPA - zuzana.kleprlikova(at)gmail.com, 777556256


« zpět