Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Irácká Fallúdža zaznamenala obrovský nárůst vrozených vad u nově narozených dětí

28.1.2010 - The Guardian, Altermedia ČR

Lékaři ve válkou zpustošené irácké Fallúdži zaznamenali patnáctiprocentní nárůst vrozených chronických deformací u dětí oproti loňskému roku, za což, stejně jako za zvýšený počet onemocnění rakovinou v mladém věku, může nést vinu zamoření oblasti toxickými materiály z války.

Neobyčejný nárůst vrozených vad vešel ve známost v posledních měsících, během nichž odborníci z přetížených fallúdžských zdravotních center začali shromažďovat detailní informace o všech narozených dětech. Neurologové a porodníci zpovídaní deníkem Guardian uvedli, že nárůst vrozených defektů u dětí, jako například dvě hlavy, četné nádory a rozličné nervové problémy, jsou neočekávané a v současnosti nevysvětlitelné. Skupina iráckých a britských oficiálních představitelů včetně bývalé irácké ministryně pro záležitosti žen, Dr. Nawal Majeed a-Sammarai a dvou britských doktorů, Davida Halpina a Chrise Burns-Coxe, zaslala petici Generálnímu shromáždění OSN, v níž žádá vytvoření nezávislé komise, která by se snažila najít příčinu zvýšeného procenta vrozených vad a pomohla by odstranit z oblasti zbytky toxických materiálů, jež v regionu zbyly po desetiletích války a stále jsou zde přítomné i šest let po odstranění Saddáma Husajna. “Pozorujeme velmi významný nárůst onemocnění centrálního nervového systému ,” prohlásil generální ředitel všech fallúdžských nemocnic a renovovaný odborník v jedné osobě, Dr. Ayman Qais. “Před rokem 2003 (americká invaze do Iráku) jsem se s podobnými deformacemi u dětí setkával pouze sporadicky. V současné době frekvence podobných onemocnění dramaticky narostla.” Tento nárůst je opravdu strmý- z průměrných dvou případů během čtrnácti dnů, jak tomu bylo v minulém roce, jsou rázem čtyři. “Většina z nich zasahuje oblasti hlavy a páteře, registrujeme zde ovšem rovněž mnoho chorob dolních končetin. Stejně tak došlo i k zaznamenáníhodnému nárůstu případů mozkových nádorů u dětí mladších dvou let,” říká Qais.

Po několika letech spekulací a nedostatečně podložených důkazů nabývá svých kontur skutečný a zároveň zneklidňující obrázek jedné z nejponičenějších iráckých oblastí. Do statistiky abnormálních případů nebyly dříve započítávány potracené děti, děti s vrozenými vadami nebo nemocné děti nevyžadující trvalou péči. The Guardian požádal pediatra Samira Abdula Ghaniho, aby po dobu tří týdnů vedl detailní statistiky všech případů. Během tohoto období zaznamenal jenom ve fallúdžské všeobecné nemocnici 37 případů novorozených dětí s různými anomáliemi, jako například defekt nervové trubice. Bassam Allah, vedoucí dětského oddělení nemocnice, apeloval na mezinárodní experty, aby ve Fallúdži a jejím okolí odebrali vzorky půdy s účelem zjistit, co způsobilo tak významný nárůst různých onemocnění, z nichž mnoho postihlo matky před těhotenstvím nebo v jeho průběhu. I další odborníci z oblasti zdravotnictví se začínají zaměřovat na potenciální důvody tohoto vývoje, zejména se zaměřením na možné chemické kontaminace nebo radioaktivní záření. Rovněž tak v Basře a Nadžáfu bylo vypozorováno několik případů abnormálně velkých nádorů, přičemž se jedná o oblasti notně postihnuté válečnou vřavou, v nichž byla užita moderní munice. Přední fallúdžští lékaři mající zkušenosti se záchrannými pracemi na frontových liniích si ovšem nejsou jistí, zdali se mezi válečnými příčinami a zdravotními následky dá najít přímá souvislost. Většinou v této souvislosti zmi’ňují celou řadu faktorů, jež mohly současný stav ovlivnit: “Patří mezi ně znečištění ovzduší, radioaktivní záření, kontakt s chemikáliemi, užívání drog v průběhu těhotenství, špatná výživa a psychický stav rodičky,” říká doktor Qais. “Doposud jsme nedospěli k jednoznačné odpovědi.” Zmíněné zdravotní anomálie sužují mnohá oddělení nově otevřené všeobecné nemocnice, rovněž tak i centra pro postižené občany. Jen samotného 2. listopadu byly na poporodním oddělení registrovány čtyři případy chronických postižení u novorozenců, několik dalších na oddělení intenzivní péče a jiných odděleních.

Fallúdža byla v rámci amerického tažení místem dvou dílčích válečných operací. V roce 2004 se americké námořní i pěchotní oddíly účastnily těžkých bojů se skupinami sunnitských ozbrojenců, jež spolu s baasisty a regulérní iráckou armádou bránily tehdejší režim. První bitva byla svedena za účelem odhalení a potrestání viníků smrti čtyř pracovníků bezpečnostní společnosti Blackwater. Město bylo masivně ostřelováno z amerických děl a bombardováno z bojových letounů. Při těchto operacích bylo užito kontroverzních látek včetně bílého fosforu, což potvrdila i americká vláda. Statistiky nádorů u dětí však nejsou považovány za tak průkazné, jako nejnovější data o poruchách nervového systému, které jsou obvykle dobře rozpoznatelné již po porodu. Neurochirurg Abdul Wahid Salah prohlásil: “Průvodní znaky nervových defektů jsou obvykle zvětšená hlava, srdeční problémy, poruchy zraku a ochrnutí dolních končetin. Během poválečného období zde však nebyla vedena dostatečná evidence těchto chorob, což se nyní ukazuje coby problém. Ovšem k problematice nádorů mohu s jistotou říci jen to, že jsme zaznamenali rapidní nárůst krevních chorob, jež nepatří mezi choroby vrozené, nýbrž ovlivněné prostředím.” I přesto, že ministerstvo zdravotnictví zaplatilo výstavbu nové moderně vybavené nemocnice, jež má být otevřena v srpnu, potýká se s mnohými problémy, na které nedokáže adekvátně reagovat a vyrovnat se se zvyšujícími se potřebami města.

Nízká kompetence vlády vedla oficiální představitele města Fallúdže k požádání o pomoc mezinárodní společenství, ač zde z historických důvodů převládá nedůvěra vůči zahraniční intervenci. “I na poli vědy a techniky je zaznamenatelná nechuť iráckých představitelů ke konzultacím se zahraničím. Překročili jsme však již pomyslnou hranici. Sám dělám několik operací denně Mám jen jednoho asistenta a všechny starosti spadají na má bedra.”


Zdroj The Guardian: Huge rise in birth defects in Falluja

Překlad: Altermedia ČR


« zpět