Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Věda žije: „Budoucnost není na prodej!“

6.10.2009 - www.vedazije.cz

V úterý 6. října 2009 od 18 hodin se bude na náměstí Jana Palacha v Praze demonstrovat. „Budoucnost není na prodej!“ - iniciativy Věda žije!, Za Česko kulturní a Petiční výbor Za odpovědnou reformu spojí své síly v boji za kulturní a vzdělanou českou společnost. 

Účelem této akce je důrazně upozornit na nekoncepční a netransparentní státní politiku v oblasti vědy, kultury a vzdělávání. „Politici deklarují podporu těmto oblastem jen formálně, ve skutečnosti činí naprostý opak,“ říká Martin Krummholz z fóra Věda žije!, které vzniklo jako reakce na razantní škrty plánované v příštích letech pro Akademii věd ČR. Podle organizátorů demonstrace je kritická situace v těchto sférách přesně dvacet let po listopadu 1989 více než smutnou. „Situace je alarmující. Stát v současnosti po kouskách rozprodává vzdělanostní a kulturní kapitál této země, a přitom lživě deklaruje, že naši budoucnost je třeba stavět na vzdělání, talentu a tvořivosti národa,“ dodává Krummholz.

Organizátoři se ptají:

- Jak je možné, že i přes vládní proklamace o vzdělanosti jako jednom z pilířů určujících rozvoj české společnosti, neváhá tento stát snížit výdaje na vzdělávání pro rok 2010 o 12 miliard Kč?

- Jak je možné, že v hlavním městě vede resort kultury stále politik Milan Richter, kterému se v nedávné minulosti podařilo převést část veřejných peněz, určených na neziskové kulturní aktivity, podnikatelským subjektům?
- Jak je možné, že v Radě pro výzkum, experimentální vývoj a inovace zasedají lidé, kteří nemají adekvátní odborné vzdělání, jsou přímo navázáni na podnikatelskou lobby a snaží se peníze na vědu převést do soukromého sektoru?

- Jak je možné, že se stát v minulých letech nezabýval konstruktivně podporou živého umění, ačkoliv od roku 2006 platí Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013?

Více informací:

www.vedazije.cz
www.zaceskokulturni.cz
www.provzdelanost.cz


« zpět