Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Informační zbraně ohrožují demokracii i lidstvo

1.7.2009 - osud.cz - Mojmír Babáček
V americkém vojenském dokumentu z roku 2000 "Znovu vybudování americké obrany", vydaném organizací "Projekt pro nové americké století", spojenou s Bushovou vládou, se píše: "Existuje všeobecná shoda, že informační a jiné nové technologie… tvoří dynamiku, která může ohrozit schopnost Ameriky uplatňovat svou dominantní vojenskou moc.

Potenciální rivalové, jako Čína, jsou dychtiví využít široce těchto transformačních technologií, zatímco nepřátelé jako Irán, Irák a Severní Korea spěchají s vývojem balistických střel a jaderných zbraní.... účinky informačních a jiných pokročilých technologií slibují revolucionizovat povahu konvenčních ozbrojených sil.".

V roce 2000 zveřejnil ruský deník Segodňa článek „Jezdci psychotronické apokalypsy“ ve kterém se psalo, že v roce 1996 informovali pracovníci ruské vládní informační agentury FAPSI, že účinek použití tzv. informačních zbraní je srovnatelný s účinkem zbraní hromadného ničení a vypracovali zprávu nazvanou "Informační zbraň jako hrozba národní bezpečnosti Ruska".

Ruská Státní duma a potom i Meziparlamentní shromáždění Svazu nezávislých států na to reagovaly tím, že se v roce 1997 obrátily na OSN, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Evropskou radu s návrhem, aby byla uzavřena mezinárodní konvence zakazující informační válku a cirkulaci informačních zbraní.

Podle deníku Segodňa byla v březnu 1998 tato otázka prodiskutována s generálním tajemníkem OSN Kofi Ananem a ruská iniciativa byla zahrnuta do pořadu jednání Valného shromáždění OSN. Iniciativa se zřejmě nedostala na pořad jednání, protože jí vetovaly USA.

V Doktríně informační bezpečnosti Ruské federace, podepsané ruským prezidentem Vladimírem Putinem v září 2000 je mezi nebezpečími která ohrožují informační bezpečnost Ruské federace uvedena „hrozba ústavním právům a svobodám lidí a občanů v oblasti duchovního života… individuálního, skupinového a společenského vědomí“ a „ilegální použití speciálních prostředků působících na individuální, skupinové a společenské vědomí“. Mezi hlavními směry mezinárodní spolupráce k zajištění informační bezpečnosti je uveden „zákaz výroby, šíření a používání ‚informační zbraně‘ “.

Deník Segodňa, ve zmiňovaném článku, psal převážně o "mysteriózních informačně-psychologických" prostředcích, které jsou schopny poškodit zdraví, způsobit smrt nebo "zablokovat na podvědomé úrovni svobodu lidské vůle, způsobit ztrátu schopnosti politické, kulturní a jiné sebe identifikace lidské bytosti" a dokonce způsobit "destrukci nedělitelného informačního a duchovního prostoru Ruské federace". Pod článkem uvedl deník Segodňa přehled zbraní působících na lidskou psychiku, který dostal od ruského ministerstva obrany. Kromě ultrazvukové a mikrovlnné zbraně je v něm i „psychotronická zbraň“, která je, kromě schopnosti „přenášet informace mezi lidmi“ schopná působit i na komunikační a elektronické systémy.

V USA v říjnu 2001 kongresman Dennis J. Kucinich předložil návrh zákona, který žádal amerického prezidenta, aby podepsal mezinárodní dohodu o zákazu rozmísťování zbraní ve vesmíru, který zahrnoval i zákaz manipulace lidské psychiky a lidského zdraví. V návrhu zákona byly vyjmenovány následující technologie dálkového ovládání činnosti lidského mozku, poškozování zdraví či zabíjení lidí: "systémy umístěnými na zemi, na moři nebo ve vesmíru, používající záření, elektromagnetické, psychotronické, zvukové, laserové nebo jiné energie, směrované na jednotlivé osoby nebo populace za účelem informační války, ovládání nálady nebo mysli jednotlivých osob nebo populací".

„Psychotronické záření“ z Kucinichova návrhu zákona je popsáno jako “torzní záření“ v knize „Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska“ ruského vědce Vladimira Cygankova a Vladimira Lopatina (ruského politika, který pracoval v bezpečnostních výborech Ruské federace, ruské Státní dumy a Meziparlamentního shromáždění Unie nezávislých států). Mezi možnými zdroji dálkového působení na lidskou psychiku autoři uvádějí „generátory fyzikálních polí… známé i neznámé podstaty“ (5). V 70. letech minulého století prováděly CIA a KGB rozsáhlé pokusy v oblasti psychotroniky. Není vyloučeno, že jejich vědci odhalili fyzikální podstatu psychotronických jevů. Vladimír Lopatin a Vladimír Cygankov ve své knize výslovně tvrdí, že psychotronické jevy jsou způsobovány „torzním zářením“. Vědecká literatura, která by ověřitelným způsobem vysvětlovala princip torzního záření, ale není dostupná veřejnosti.
O tom, že světelné a zvukové frekvence mohou ovlivnit činnost lidského mozku, svědčí úspěšný prodej přístrojů pro stimulaci mozku, používajících světlo a zvuk. To, že je možné působit na lidský mozek elektromagnetickými vlnami je potvrzeno v „Rozhodnutí bezpečnostního výboru ruské státní dumy“ (6) a svědčí o tom i publikované vědecké výzkumy.

Celý článek: OSUD.CZ

« zpět