Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Poselství velšské organizace „CND Cymru“ Lize starostů proti radaru v ČR

9.3.2009

Jill Evans ASE / MEP
POSLANKYNĚ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Plaid Cymru – The Party of Wales

Poselství CND Cymru Lize starostů proti radaru a hnutí Nenásilí

Mírumilovní lidé Walesu jsou zde dnes v duchu přítomni po boku našich bratrů a sester z České republiky a z Polska.

Víme, že americké plány s obranným raketovým deštníkem (které rovněž zahrnují zdokonalování už existujících raketových zařízení v Británii) mají dopad na každého z nás, kteří žijeme v Evropě.

Ničivý válečný konflikt se zdá být nevyhnutelný, jedině že by Evropa, Rusko a Spojené státy začaly korigovat svůj obvyklý sklon k válce a zastavili přípravy na válku v zájmu převzetí vedoucích rolí v boji proti bezprostředním hrozbám, majícím příčinu v klimatických změnách, v zamořeném ovzduší, ve ztenčujících se zásobách přírodních zdrojů a v přelidnění planety.

Vyzýváme vlády všech zemí, aby naslouchaly svým občanům, které reprezentují a v jejichž zájmu pracují.

CND Cymru posílá srdečná přání, podporu a solidaritu „Lize starostů proti radaru“, „hnutí Nenásilí“ bojujícímu za mír a proti zřizování základen strategických zbraní, hnutí „Evropa pro mír“ a „Svět bez válek“ a všem sdružením a skupinám, které se tu dnes shromáždily v rámci kampaně za mír, spravedlnost a lepší bezpečnější svět.

Pob hwyl am heddwch a chyfiawnder!

CND Cymru – 18. února, 2009.« zpět