Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Na čem by měla být založena naše bezpečnost?

6.3.2009

Informace z výzkumu trendy 2/2009

Na čem by měla být založena naše bezpečnost?

Spíše na společné politice EU než na spolupráci s USA.

Tři čtvrtiny lidí (74 %) tvrdí, že pro zajištění naší vnější bezpečnosti je společná bezpečnostní politika zemí Evropské unie důležitější než spolupráce s Američany, asi čtvrtina (28 %) naopak uvedla, že pro naši obranyschopnost je důležitější spolupráce se Spojenými státy.

Názory na to, kdo má být hlavní zárukou naší bezpečnosti, souvisejí s postojem k umístění amerického radarového zařízení u nás. Toto zařízení má mnohem častěji podporu těch, kteří staví na spolupráci s USA.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. ledna - 6. února 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1263 respondentů.

Bezpečnostní politika České republiky se dlouhodobě opírá o naše členství v NATO. Na koho bychom se však měli přednostně ve spolupráci zaměřit – na Spojené státy, anebo na země Evropské unie?

STEM položil občanům v únorovém průzkumu dvě otázky, které se svou logikou navzájem vylučují. Odpovědi lidí na obě ukázaly, že v otázkách bezpečnosti je nám bližší evropská košile než americký kabát.

"Považujete společnou bezpečnostní politiku zemí EU za důležitější pro zajištění vnější bezpečnosti naší země než bezpečnostní spolupráci s USA?"

Pramen: STEM, Trendy 2/2009, 1263 respondentů starších 18 let

"Myslíte si, že pro obranyschopnost naší země je důležitější spolupráce s USA
než se zeměmi Evropské unie?"

Pramen: STEM, Trendy 2/2009, 1263 respondentů starších 18 let

http://www.stem.cz/clanek/1744


« zpět