Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Tisková zpráva brněnských muslimů k zákazu stavby údajné mešity

21.1.2009

Libertas Independent Agency o.s., sdružující brněnské muslimy a nemuslimy, vyjadřuje hluboké znepokojení nad postojem obecních zastupitelů z obce Kolová na Karlovarsku vůči temnějších obyvatelům islámského vyznáni.

Podle informací karlovarské redakce MF DNES z neděle 18 ledna 2009 se skupina obyvatel islámského vyznáni v obci Kolová rozhodla  postavit si v obci kulturní centrum (nesprávně označované jako mešita). Představitelé obce neměli proti výstavbě kulturního centra námitky, dokud se nedověděli, že investorem jsou obyvatelé islámského vyznáni. Poté se členové obecní rady rozhodli stavbu, která je těsně před dokončením, zakázat a sami přiznali, že jejich motivem je náboženské vyznáni investorů.

Jménem Libertas Independent Agency o.s. oznamujeme, že výše uvedené rozhodnutí obecních zastupitelů v obci Kolová považujeme za zcela zřejmě motivované xenofobii a rasismem. Předsednictvo našeho občanského sdružení zaslalo obecnímu úřadu dopis, v němž jej žádáme o zaujetí postoje k xenofobním a lživým projevům některých obecních zastupitelů, kteří je pronesli jménem celé obecni rady. Představenstvo našeho občanského sdružení také zaslalo dopis investorům cele akce v němž jim nabízíme pomoc a podporu v rámci celé kauzy.

Dále byl zaslán dopis obecnímu zastupiteli obce Kolová panu Františku Vilímovi s žádosti o vysvětlení jeho slov řečených v rozhovoru s šéfredaktorem MF DNES z Karlových Varů. František Vilím doslovně řekl: „Zatím jsme řekli, že tady nechceme žádnou modlitebnu. Oni nám vypalují katolické kostely." František Vilím je v dopise vyzván aby prokázal spojitost mezi obyvateli obce Kolová islámského vyznáni a údajnými útočníky na katolické kostely. Pokud tak neučiní, je představenstvo Libertas Independent Agency o.s. připraveno vyzvat odpovědné státní orgány k zahájeni úkonu v šetření možného spácháni trestného činu podněcováni nenávisti vůči skupině obyvatel  a rasismu.

Dále oznamujeme, že celou situaci kolem výstavby kulturního centra monitorujeme a v případě pokračováni nezákonné diskriminace muslimských obyvatel obce Kolová jsme připraveni uspořádat demonstraci před obecním úřadem v Kolové a další protestní aktivity proti rasistickému přístupu vedení této obce vůči obyvatelům České republiky.    

Za Libertas Independent Agency o.s.

Fatah Ismail
Předseda
ismail@libertas-agency.cz

Lukáš Lhoťan
Místopředseda
lhotan@libertas-agency.cz

Zdroj:
http://www.bezcenzury.org/rs/article.php?id=149


« zpět