Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Lidská práva vyžadují silnější instituce

21.12.2008 - Mary Robinson a Desmond Tutu - Project Syndicate

PAŘÍŽ – Tento týden je tomu šedesát let, co Organizace spojených národů přijala Všeobecnou deklaraci lidských práv, první mezinárodní proklamaci základní důstojnosti a rovných práv pro všechny. Všeobecná deklarace dodnes zůstává zdaleka nejvýznamnějším východiskem při diskusi o etických hodnotách napříč národnostními, ideologickými a kulturními rozdíly.

Deklarací osvícená vize svobody jednotlivce, sociální ochrany, ekonomických příležitostí a závazku vůči komunitě však dodnes zůstává nenaplněna. Je tragédií, že opět probíhá genocida, tentokrát v Súdánu. Posílená bezpečnostní agenda po útocích na Spojené státy v září 2001 zahrnuje i pokusy legitimizovat „mimořádné vydávání“ (pohyb zajatců a podezřelých osob mezi zeměmi bez řádných soudních procedur) a mučení.

Pro ženy na celém světě zůstává každodenní realitou domácí násilí a diskriminace v zaměstnání. Menšiny v rozvinutých i rozvojových zemích jsou stále oběťmi stigmatizace, diskriminace a násilí. Milionům lidí je prostřednictvím cenzury a zastrašování médií upíráno právo na informace.

Chudoba je naší největší ostudou. Přibližně miliardě velmi chudých lidí, což je 20% lidstva, je denně upíráno základní právo na přiměřené množství potravin a čistou vodu. Mezi bohatými a chudými přetrvává hrubá nerovnost a rozhodně nemůžeme tvrdit, že bychom dělali dostatečné pokroky směrem k naplňování ambicí, které jsme si před 60 lety vytyčili.

V době, kdy si výročí deklarace připomínáme, otázka zní, jak ochráníme základní důstojnost a rovná práva pro všechny. Klíčová část odpovědi se skrývá v efektivnějších systémech zodpovědnosti, aby byla uznávána práva a vymáháno dodržování zákonů. Pokud se však důkladně a nekompromisně ohlédneme za vším, čeho jsme v uplynulých šesti desetiletích dosáhli – i za tím, co veškerému našemu úsilí stále odolává –, pak je rovněž zřejmé, že to nebude stačit.

Nejhlouběji zakořeněné problémy diskriminace, útlaku, nespravedlnosti, ignorance, vykořisťování a chudoby nelze řešit výlučně prostřednictvím zákonů nebo politiky. Máme-li učinit reformy trvalými a zajistit, aby skutečně chránily lidská práva, potřebujeme efektivní vládní instituce.

Celý článek:
http://www.project-syndicate.org/commentary/robinson1/Czech


« zpět