Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Radar v Brdech - k ochraně amerických zájmu a investic

14.11.2008 - 13.11.2008 13:06 | TA gitA

10. listopadu v 17:00 uspořádalo hnutí Nenásilí v prostorách Parlamentu ČR pod zášitou sociálně-demokratické poslankyně Anny Čurdové krátkou, ale o to argumentačně závažnější konferenci s titulem Obrana nebo útok?

Mluvčí hnutí Nenásilí Jan Tamáš nejprve rozebral označení systému tzv. protiraketové obrany „National missile defense“ lingvisticky, dal mu přesný překlad jako národní raketová obrana a posunul tím význam i české-polského článku obrany USA do jiné dimenze.

Raketová obrana dle Tamáše znamená obranu raketami a může být namířena na cokoliv, kohokoliv a kdykoliv. V centru zájmu celého systému raketové obrany USA vycházejícího z konceptu Reaganových hvězdných válek stojí kontrola vesmíru, a k tomu zařízení jako radar v Brdech patří.

Že radarem naváděné rakety jsou schopné zaútočit i na špionážní satelity (nepřítele, kohokoliv), ukázal nedávný úspěšný pokus v únoru t.r., kdy byl jeden výzkumný (vlastní) satelit raketou sestřelen. Česká vláda skutečný možný účel zastírá.

Oficiální dokumenty amerických vlád ale říkají jasně: Vize pro rok 2020 z pera Velitelství vesmírných sil (Space Command) při Ministerstvu obrany USA již v roce 1996 ubezpečuje, že cílem vesmírného velení je „dominance vesmírného rozměru vojenských operací k ochraně zájmů a investic USA“ (str. 3, později i 8 a 9).

A dále: „Velení vesmírných sil USSPACECOM bude mít v následujících letech značně rozšířenou roli aktivního válečníka jakožto bojové velitelství zodpovědné za Národní raketovou obranu (NMD) a nasazení vesmírné síly.

Globální zapojení kombinuje globální sledování s potenciálem schopnosti vesmírného globálního přesně cíleného úderu“ (citace z proslovu Jana Tamáše).

Bushova administrativa v rozvoji těchto cílů pokračovala. Definovala sice průzkum vesmíru jako mírový účel pro dobro celého lidstva, ale svůj postoj v dokumentu Národní vesmírné politiky ujasnila: „v souladu s tímto principem ´mírové účely´umožňují Spojeným státům obranné a zpravodajské aktivity při sledování národních zájmů“, viz http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/whitehouse/ostp_space_policy06.pdf

Videem z dubna t.r. se přihlásil i Noam Chomsky, autor převratné lingvistické teorie tzv. generativní gramatiky z konce 60-tých let, známý americký antiglobalizační aktivista a odpůrce agresivně a válečně zaměřených politik amerických administrativ posledních desetiletí.

I podle Chomského je obrana v kontextu americké politiky nesprávný pojem, NMD je útočný systém. Tak to vidí nejen Rusové, ale i Čína a američtí analytici. USA považují vesmírný prostor za své vlastnictví a vyjadřují se v tom smyslu, že „nebude tolerována žádná forma alternativní suverenity“.

Nezávislý poslanec Evropského parlamentu Giulieto Chiesa (zařazený do skupiny sociálně demokatických poslanců) byl dalším hostem konference a dopoledního setkání podbrdských starostů.

Bývalý novinář a autor je odpůrcem jednostranných jednání evropských států s USA o umístění prvků tzv. obranných zařízení v Evropě. Trvá na tom, aby za účelem společné obranné politiky byla vytvořena celoevropská obranná rada včetně Ruska, jehož zájmy vidí v kontextu současné strategie USA jako ohrožené.

„Zastánci systému nám lžou do očí, v systému není žádný obranný prvek“, tvrdí stejně jako Noam Chomsky. Evropa to podle europoslance bohužel včas nerozpoznala. O zapojení amerického systému do jakéhokoliv obranného systému Evropy nemůže být ani řeči, USA své evropské spojence předem ani neinformovaly o svých záměrech a šly hned vyjednávat do Polska a ČR.

I proto neexistuje dosud žádné prohlášení Evropského parlamentu, který o tom dosud žádnou zásadnější debatu nevedl. „Jak je to možné, že tak závažná otázka je diskutována pouze s ČR a Polskem – a ne s EU? Jak to, a také proč dopouštíme toto rozdělování Evropy?“ ptal se europoslanec emotivně.

Vyjádřil také naději, že nový americký prezident pozná, že je nutné jít „jinou cestou“, že pochopí, že bipolární svět už skončil a že jednota Evropy je dobrá i pro USA. Dominantní role USA v Evropě není pro Evropu dobrá, ani vytváření umělých napětí mezi evropskými státy a Ruskem, mezi jednotlivými státy.

Evropě sice „nehrozí bezprostřední nebezpečí války, ale jsme svědci vytváření podmínek pro válku“, řekl a dodal, že není možné připustit, aby se záměr USA rozdělit a oslabit Evropu podařil. Prvky obranného, ale i útočného systému USA umístěné v Polsku a Česku, Rusko skutečně ohrožují.

Již bývalý Carterův bezpečnostní poradce Zbigniew Brzezinski napsal, že „je důležité eliminovat Rusko, ne zničit komunismus“. A to je skutečným nebezpečím pro celý svět.

Změnila se podle něj i role médií. „Ta světová, ale i italská nebo česká, neinformují o skutečných bezpečnostních rizicích správně, většina obyvatelstva o závažnosti problémů, které náš svět ohrožují, neví. Je to anormální situace,“ tvrdí Chiesa.
Média se k diskuzím s obyvateli nedostavují a o problémech pak buď neinformují, nebo informují jednostranně. „Kde zůstala demokracie?“ ptá se. Moc médií je v současnosti obrovská, jsou čtvrtou mocí ve státě, ale jsou v rukou zájmových skupin, nejsou to svobodná média - o to víc bude nutné je re-demokratizovat a dát šanci jejich původního poslání jako hlídacího psa demokracie.

Poslankyně ČR Anna Čurdová také v kontextu diskuzí s podbrdskými starosty a během konference vyjádřila pochybnosti, že radar v Brdech je zamýšlen pouze k obranným účelům. Anna Čurdová je jednou z mála, kdo se v Parlamentu ČR o diskuzi k tématu zasazuje, o čemž svědčí její nasazení při zastřešení setkání Chiesiho s podbrdskými starosty a zastřešení podvečerní konference.

http://www.ta-gita.cz/gita-sleduje/radar-v-brdech-k-ochrane-americkych-zajmu-a-investic/
« zpět