Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Oficiální vyjádření Humanistického hnutí k výsledku amerických prezidentských voleb

9.11.2008
V posledních dnech jsme byli svědky historické události. Je to 143 let poté, co tzv. třináctý dodatek americké Ústavy oficiálně zrušil otroctví; je to 53 let poté, co se Rosa Parksová z Montgomery v Alabamě odmítla přesunout v autobuse z místa, které bylo rezervované pouze pro bílé občany; je to 45 let poté, co Martin Luther King Jr. stál u Lincolnova Památníku ve Washingtonu D.C. a vyřkl ona známá slova: „Mám sen,“; Spojené státy si zvolily afro-amerického prezidenta!

Ve světě plném diskriminace – ve světě, kde je běžná diskriminace rasová, genderová, náboženská, věková, sexuální, atd. – se jedná o poměrně významný symbol.

Symbol, který přichází právě včas, aby řekl světu, že lidské vědomí se dokáže vyvíjet, že staré pravdy mohou uvolnit cestu pravdám novým; že věci, které jsme dříve pokládali za nemožné, mohou být vskutku možné. Takový je historický význam toho, co se v USA stalo.

Gratulujeme tímto prezidentu Obamovi a gratulujeme rovněž společenskému hnutí lidí z různých sfér americké společnosti, zejména hnutí mladých lidí, kteří jsou tak často ignorováni a opomíjeni v politickém procesu; idealistům, kteří volají po změně bez násilí.

Mnoho lidí po celém světě doufá, že tato událost bude pro USA novým začátkem. Vezmeme-li v potaz veledůležitou roli USA na mezinárodním poli, mnoho lidí rovněž vidí tuto událost coby nový začátek pro celý svět.

Humanisté nicméně nejsou naivní! Dnes zde máme symbol naděje, symbol lepší budoucnosti. Avšak není jisté, že tato nová budoucnost opravdu přijde.

Svět, který prezident Obama dostává do rukou, je svět nebezpečný, svět plný násilí a ekonomického propadu. Bude zapotřebí více než jen nového prezidenta, aby se tato situace změnila. Svět se v zásadě potřebuje ubírat jiným směrem.

Je třeba, aby se Spojené státy a prezident Obama ujali vedoucí pozice vzhledem k těmto globálním problémům:

1) odsun vojsk okupujících zabraná území

2) vrácení zabraných území do rukou jejich obyvatel

3) zrušení veškerého nukleárního arzenálu

4) vytvoření nového globálního ekonomického systému založeného na lidských právech, který vykoření lichvu a spekulaci

5) ochrana zdrojů na planetě Zemi a z toho vyplývající ochrana života pro všechny budoucí generace, které zde budou žít.

Přejeme prezidentu Obamovi vše dobré. Je možné, že pro něj nastávají krušné časy. Jsme si vědomi toho, že mnozí z těch, kteří se pohybují v kuloárech velkých ropných společností, bank a výrobců zbraní, se budou bedlivě zajímat o to, jak si stojí dnes a co jim přinese budoucnost.

Tato malá skupina lidí má ve svých rukou prostředky, kterými nás – v rámci své honby za ovládáním světových zdrojů – může všechny zničit. Pracujme společně na tom, abychom zajistili, že velká většina lidí na světě – ti, kteří milují svobodu a ideály nenásilí – bude schopna učinit další krok: od afro-amerického prezidenta k celosvětovému lidskému společenství.

« zpět