Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Otevřený dopis Straně zelených

27.10.2008
Vážení členové Strany zelených,

víme, že teď máte spoustu starostí po volbách, ale cítíme silnou potřebu obrátit se na vás v souvislosti s chystaným trvalým umístěním vojenské základny USA v České republice – tématem, které bylo také jednou z příčin vašeho neúspěchu ve volbách, protože to, co bylo voliči odmítnuto, nebyla zelená filozofie, ale „modrá“ politika.

Naše země se nachází v historickém okamžiku, kdy stojíme před rozhodnutím, zda na našem území bude umístěna vojenská základna Spojených států amerických.

Situace je vážná. Zřízení základny bude znamenat opětovný vstup cizích vojsk na naše území a návrat do područí velmoci, tentokrát té západní. To, proti čemu jsme před téměř dvaceti lety bojovali a přísahali si, že k tomu znovu nedojde, nyní naše vláda prosazuje bez ohledu na nesouhlas většiny lidí.

Plánovaná radarová základna bude také hrozbou pro životy lidí v jejím okolí. Všechny podobné základny, rozmístěné po světě, jsou situované na odlehlých a neobydlených místech. Pro obyvatele brdského regionu a pouze 50 kilometrů vzdálené Prahy bude základna rizikem, protože v případném konfliktu, v němž by byla prvním cílem, by její zničení mělo dopad na daleké okolí. Nikdo také nedokáže říct, jaké negativní účinky bude mít provoz základny na okolní přírodu nebo na zdraví obyvatel.

V posledních měsících mohly být některé naše postoje interpretovány jako útok na Stranu zelených. Naším cílem ale není na vás útočit. Respektujeme vaši stranu a její přítomnost na české politické scéně vnímáme pozitivně, protože do politiky vnáší témata, která jsou pro společnost důležitá. Humanistická filozofie sice klade důraz na jiné oblasti, než filozofie zelených, ale v mnohém se shodneme. Humanistické stany udržují dobré vztahy se zelenými stranami po celém světě a rádi s nimi spolupracujeme při akcích za odzbrojení nebo protiválečných protestech. Poprvé, kdy v České republice člen Humanistické strany kandidoval do voleb, to bylo právě na kandidátce Strany zelených.

Zodpovědnost za rozhodnutí, jakým směrem se bude Česká republika v příštích letech ubírat, leží i v rukou vaší strany. Jde o rozhodnutí o to významnější, že se dotýká celé Evropy. Obracíme se tedy na vás s prosbou, abyste ještě jednou zvážili všechny okolnosti a pokusili se sjednotit stanovisko vaší strany tak, aby vycházelo z kořenů zelené filozofie a bylo také v souladu s postojem ostatních zelených stran v Evropě. Byla by škoda, kdyby jméno zelených bylo spojováno s podporou militarizace a zbrojení.

za Humanistickou stranu
Ing. Jan Tamáš, Ph.D.
předseda

V Praze, 27.10.2008

« zpět