Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Kolik je 700 miliard dolarů?

23.10.2008
Argumenty za zabránění kolapsu celého systému v USA jsou samozřejmě ryzí a přesvědčivé, avšak minimálně stejně naléhavé jsou argumenty pro zdravotní pomoc jakkoli postiženým dětem či zabránění tomu, aby na Zemi každé tři sekundy jedno dítě zemřelo nebo každou minutu přišla žena při porodu o život.

K čemu všemu by se dala využít finanční pomoc pro Wall Street?

700 mld. $:

- Stačilo by k dvojnásobnému zaplacení dluhů nahromaděných 49 nejchudšími zeměmi světa (375 mld. $).

- Jde o téměř pětinásobek roční zdravotní pomoci potřebné k dosažení všech Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals) v oblasti zdraví, vzdělání, boje s chudobou atd. (150 mld. $ ročně).

Millenium goals

- S ohledem na výši loňské celosvětové pomoci (104 mld. $ v roce 2007), by tato suma vystačila na dalších sedm let.

- Více jak na dva roky by tato suma stačila k dosažení celé populace planety nad hranici chudoby, tj. 1 $ denně (Rozvojový program OSN (UNDP) odhaduje částku potřebnou k dosažení celé populace planety nad hranici 1 $ denně na 300 mld. $).

Na druhé straně je tato částka:

- Pouze čtvrtinou financí použitých k vedení války v Iráku (Podle kalkulací Josepha Stiglitze, nositele Nobelovy ceny za ekonomii, bude válka v Iráku stát jen USA 3 biliony $)

- Polovinou ročních vojenských výdajů všech států světa dohromady (1339 mld. $)

Priority, priority.

Zdroj: http://www.oxfamblogs.org/fp2p/?p=50
Rozvojové cíle tisíciletí: http://www.un.org/millenniumgoals/
Další informace na: http://www.blisty.cz/2008/2/29/art39250.html

« zpět