Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Online s Janem Kavanem

Jan kavan je bývalý český politik, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, senátor za ČSSD a bývalý předseda Valného shromáždění OSN v letech 2002 - 2003. V současnosti je poradcem předsedy PSP ČR. Řetězové hladovky se zúčastnil v sobotu 26.7.2008, kdy také odpovídal v online chatu na vaše dotazy.

položených otázek: 7
Položené dotazy
OTÁZKA | Richard Vltavský
Dobrý den, myslíte si, že je možné, že časem bude území Pentagonu u Trokavce využíváno i jako tajná věznice CIA? I náš pan premiér ing. Topolánek přece kritizoval před několika měsíci USA za mučení zajatců.
ODPOVĚD | 19:02
Dobrý večer, velmi doufám, že se tak nestane. Nemám žádné iluze o současné české vládě, ale je pravda, že dosud vláda zřízení tajných věznic CIA u nás nepovolila a tyto věznice byly zřzeny v jiných bývalých komunistických zemích. Kritiky premiéra Topolánka adresovanou USA za mučení zajatců si vážím. Také doufám, že kontrolní mechanismus Parlamentu by takovéto možnosti zabránil.
OTÁZKA | Gábina
Krásný den,vážený a milý Jene Kavane. Giorgio Schulze v projektu EVROPA PRO MÍR - za Evropu bez jaderných zbraní - předkládá několik velmi jasných a uskutečnitelných kroků. - Stáhnout veškerý jaderný arzenál USA ze všech základen USA-NATO pro jejich definitivní likvidaci a odstranit jaderný arzenál Francie a Velké Británie,jako první kroky programu globálního jaderného odzbrojování pod dohledem OSN!
- Prohlásit jaderné zbraně za protizákonné podle rozsudku Mezinárodního soudního tribunálu z roku 1996!
- Přerušit jakékoliv dohody o instalaci nebo rozšiřování cizích vojenských základen na evropském území!
- Stáhnout vojenské jednotky evropských zemí z okupovaných území!
- Iniciovat diplomatická jednání a vést dialog k prosazení řešení konfliktů!
Myslíte,že to vše je reálné v rámci spolku NATO+USA?Je tu šance na změnu, pokud zvítězí Barack Obama?Nebylo by pro mírovou Evropu nejjednodušší cestou rozpustit NATO, vyhlásit neutralitu a tím otevřít cestu k celosvětovému odzbrojení?
ODPOVĚD | 19:12
Návrhy G.Schulze jsem vysoce ocenil a plně se s nimi ztotožňuji. Otázkou je zda jsou v dohledné době realizovatelné a o tom mám své pochybnosti. Na druhé sraně boj za přísnou kontrolu zákazu proliferace jaderných zbraní a postupně za jaderné odzbrojení na celém světě má přece jen o něco větší naději než celosvětové odzbrojení a vyhlášení celoevropské neutrality. Odstranění jaderných zbraní jsem podporoval už v britském exilu jako stoupenec skupiny European Nuclear Disarmament, která bojovala za odstarnění jaderných zbraní v Evropě, za demilitarizaci Evropy a demokratizaci tehdejšího sovětského bloku, tedy i za dodržování lidských práv. Po návratu domů jsem za to byl pravicovým českým tiskem kritizován. I dnes se účastním mezinárodních konferencí skupin, které se snaží dosáhnout jaderného odzbrojení. Některé mají podporu i řady vlád, např.Niddle Powers Initiativa, jiné jsou klasickými nevládními organizacemi. Dobře se tématu věnuje např.časopis Disarmament Diplomacy. Nevládní hnutí mohou pomoci při odporu proti cizím vojenským základnám na evropském území.
Podporuji Baracka Obama jako lepší alternativy k Bushovi a McCainovi, ale nemám iluze o tom, že by změna, které jistě docílí byla změnou radikální a převratnou. Tu z prezidentských kandidátů prosazoval jen Dennis Kucinich. Budoucnost vidím v prosazování změny postupně krok po kroku i když je to pamlé a frustrační.
OTÁZKA | Gábina
Kniha Nový Pearl Harbor -David Ray Griffin(penzionovaný profesor filosofie a teologie),nastoluje„znepokojivé otázky“ v souvislosti s tragickými událostmi 11. září 2001.Griffin upozorňuje,že tyto události provází řada nejasností,které Bushovu vládu vrhají do podezření z více či méně aktivní „spoluúčasti“.Podle Griffina jde o podezření natolik závažná,že je věcí veřejného zájmu důkladně prozkoumat argumenty o něž se opírají,a buď je vyvrátit,nebo z nich vyvodit příslušné závěry.V knize je také v souvislosti s Protiraketovým deštníkem a Hvězdnými válkami konstatováno,že pravým smyslem tohoto deštníku je znemožnit jiným státům,aby se bránily před útokem USA.To,k čemu dnes ve skutečnosti dochází,je realizace projektu budování imperia USA ,která probíhá za kouřovými skly globální války proti terorismu.Z tohoto pohledu nás i celou republiku vystavuje tato vláda stejnému trapasu jako v případě tzv.ZHN v Iráku.Není US základna na našem území výsměchem našemu lidu a jeho poválečným hodnotám?
ODPOVĚD | 19:25
Pochybnosti o tom, co se přesně stalo 11.září 2001 byly a jistě i nadále budou široce publikovány a to i v USA. Zatím však nikdo nepředestřel nezpochybnitelné důkazy podporující jednu verzi událostí. Souhlasím s tím, že je třeba předložené argumeny a otázky a pochybnosti důkladně prozkoumat a neshazovat je automaticky ze stolu.
Argument, že pravým smyslem protiraketové obrany (deštníku) je snaha otupit schopnost jiných států provést odvetný útok proti možnému napadení Spojenými státy je rozšířený. Z českých politologů o tom psal Josef Pokštefl v eseji "Protiraketová obrana - a české zájmy", která však u nás zatím nemohla vyjít. Zajímavé je přiznání známého Zbigniewa Brzezinského, dnes jednoho z poradců B.Obamy, že smyslem základen je negace možnosti oponentů odpovědět na útok jaderným úderem. Brzezinski k tomu dodal, že to "významně zvýší mocenské postavení USA, které se tak snaží zajistit prodloužení neomezené moci co nejdéle do budoucnosti, do doby, kdy bude nevyhnutelně zaměněna multilaterálním systémem". Sám jsem o tom psal do Britských listů a i v mé kapitole o českém předsednictví VS OSN, která nedávno vyšla v knize "Diplomacie", Vyd.Aleš Čeněk, Plzeň, 2008.
US základna u nás zvyšuje nebezpečí návratu studené války, nestability, nového kola zbrojení a je negací i těch amerických principů, které USA vtělily v roce 1945 do Charty OSN. Rakety a radar jsou proti teroristickým komandům bezmocné a žádný stát není tak sebevražedný, aby zaútočil raketou, která má svou zpáteční adresu napsanou na své trajektorii, jak napsal loni americký odborník Panofsky.
OTÁZKA | Ing. Petr Hanák
Považujete ČSSD za důvěryhodnou stranu? Bude celá ČSSD hlasovat v Parlamentu proti přijetí smlouvy o radaru?
Bude-li smlouva o radaru v parlamentu ratifikována s pomocí poslanců ČSSD, vypoví ČSSD tuto smlouvu po svém případném vítězství v příštích volbách? Pan Paroubek se již nechal slyšet, že ČSSD nevypoví smlouvu o radaru (v tom případě Vám soukromě sděluji, že je ČSSD odepsaná z rozhodování lidí, koho příště volit).
ODPOVĚD | 19:33
Velmi doufám, že celá ČSSD bude hlasovat proti smlouvě o instalaci radaru u nás a doufám, že nebude osamocená. Pokud vím ,tak to všichni současní poslanci ČSSD již slíbili. Pokud někdo tento slib poruší a přidá se k přeběhlíkům, m+lo by se vedení ČSSD zamyslet nad způsobem jakým jsou kanidáti na poslance vybíráni. Pokud bude smlouva ratifikována pomocí přeběhlíků a jen o pár takovýchto hlasů, tak budu takovýto krok vnímat jako sice legální, ale ne jako legitimní. Velmi doufám, že v takovém případě bude tato smlouva vypovězena po případném vítězství ČSSD v příštích volbách a to přesto, že jsem si vědom potřeby kontinuity zahraniční politiky a významu dodržování mezinárodních smluv, na němž je založena důvěryhodnost státu. Tato smlouva však může být výjimečnou, záleží na tom jak bude ratifikována. V roce 2010 nebudou pravděpodobně ani položeny základy nové základny a tak vypovězením smlouvy nedojde ani k žádné významné škodě a ztrátě finančních prostředků. Chápu vás, že smířlivý postoj k této smlouvě ze strany ČSSD by nás připravilo o Váš hlas.
OTÁZKA | Stanislav Vaculík
Hezký den. Velmi si vážím Vašeho postoje. Jsem dnes a denně svědkem totálního odumírání mozků některých mých jednotlivých spoluobčanů ( příbuzných, přátel a známých i neznámých lidí ). Jiní zase hledají někoho, kdo by rozhodoval za ně. Přece mě ale hřeje zkušenost, že doposud převažuje velká skupina lidí, kteří se rozhodně a jasně dovedou postavit za své postoje a argumenty. Mnoho z nich ale nedovede vyjádřit své názory takříkajíc " na požadované úrovni jakýchsi zásad komunikace" Přiznávám, že k těmto patřím i já. Můžete mi odpovědět, jak se nenechat vláčet svými emocemi ( a nejen jimi ), když vládní elity posledních dvaceti let dokázaly jen jitřit vášně a lechtat představy svých voličů?
ODPOVĚD | 19:42
Nenechat se "vláčet emocemi" je jistě těžké pro každého, kdo něco silně cítí a na něčem mu velmi záleží. Ale možné to je. Jde o to vybudovat si vlastní jasnou hodnotovou hierarchii, definovat si základní postoj k životu, k lidem, k dění kolem nás. Musel jsem se takto orientovat ve světě když jsem vyrůstal jako syn "velezrádce a imperialistické matky" a dozvídal jsem se o justičních vraždách lidí, kteří upřímně chtěli budovat lepší a spravedlivější svět. Rozpor mezi tím, co se hlásalo a tím, co se realizovalo znamenal, že člověk nemohl věřit médiím, politikům, ale jen vlastní zkušenosti a vlastním hodnotám. Pakm už jimi nemůže otřást ani pokrytecký útok z "vlastních" řad, zrada tzv.přátel, natož jitření vášní těmi, o nichž víte, že nemluví pravdu a jde jim jen o udržení moci, případně o jejich vlastní prosperitu. Držím Vám palce ať se Vám to podaří a nenecháte se obalamutit, zmást či otrávit nebo uvláčet vlastními emeocemi.
OTÁZKA | Stanislav Vaculík
Kolik času ještě dáváte trpělivosti většiny národa ČR, než si uvědomí tu těžkou gaunejskou manipulaci, co s námi provádí ODS, strana zelených a pánbičkáři? Počet lidí na demonstracích v Prace neubývá, spíše roste. Ponižování mých práv a svobod dosahuje gigantických rozměrů a já se budu ještě víc zajímat o to, co je v tajných plánech našich vojenských expertů za virtualizaci demokracie a svobody u nás. Přece: Který národ v téhle moderní a pokrokové době by se nechal dále tak ponižovat, jak můžeme vidět v česku. Dal jsem Vám dvě otázky, dovoluji si přidat třetí - zásadní. Jste připraven i na možnost, že vládní armádní vládnoucí kasta použije k udržení své moci i například vyhlášení staného práva, jako to bylo v dřívějších praktikách kapitalismu?
ODPOVĚD | 19:49
Bohužel se domnívám, že stupeň "otrávenosti" politikou je u nás již tak veliký, že hodně lidí přestalo věnovat svou pozornost tomu, co se v jejich jménu prosazuje vládou či jinými politiky. Bohužel tím usnadňují pokračování této manipulace, stejně jako ti, kteří nejdou k volbám s argumentem, že se tím nic nezmění neb jsou všichni stejní. Nebudeme-li pečlivě vybírat koho volit (ne jen politické strany,ale i nezkorumpované, statečné a odborně fundované jednotlivce), pak se skutečně nic nezmění. Nevěřím, že by "vládnoucí kasta", jak píšete, sáhla ke stannému právu. To by se v čase obrátilo ostře proti nim a pro to existují historické precedenty. Myslím, že se budou snažit udržet se u moci "sofistikovanějšími", jemnějšími metodami, i když mohou být na hranici zákona, natož etiky a morálky. Proto je potřeba je všechny pečlivě hlídat.
OTÁZKA | Petr Rožnovský
Dobrý den pane Kavane, co říkáte na to jak o protestech proti radaru informují média? Obzvláště deníky vlastněné Mafrou se snaží psát proti odpůrcům radaru stylem, že jsou to bolševici, lidé placení Ruskem, podporující terorismus, že jsou antisemitisté, krajně levicoví extrémisté, sektáři apod. Když si to tedy spočítam vše dohromady vychází z toho, že to musí být ti nejhorší lidé na světě. Nemyslíte, že je to cíléná kampaň proti těmto lidem, očernit a degradovat je v očích lidí? Jak je možné bránit se proti takové manipulaci ze strany médií? Děkuji za odpověď.
ODPOVĚD | 20:02
Bohužel o objektivitě psaní v českých (ve většině ovšem se zahraničními majiteli) novinách nemám nejmenší iluze. Zatím jsme se nedokázali odpoutat od ideologického myšlení. Řada novinářů si své povolání plete s politikou a snaží se čtenáře přesvědčit o správnosti jejich vlastního názoru místo, aby prezentovaly obě (či všechny) strany mince a nechali na čtenáři, aby si díky lepší informovanosti udělal vlastní názor. Bohužel se komentáře často směšují i se zpravodajstvím, které pak není skutečně objektivní. Zatím nemáme noviny typu Le Monde nebo Guardian. Bránit se proti manipulaci ze strany médií je nesmírně složité hraničící s nemožností. Jednou z možných alternativ je větší využívání internetu. Internetové noviny typu Britské listy naznačují kudy se asi bude ubírat budoucí vývoj. V USA a v dalších zemích je podobných internetových novin a zpravodajství již stovky. Bohužel největší dopad na myšlení lidí mají stále elektronická média jako televize a o odpůrcích radaru se dozvím objektivnější informaci na BBC spíše než na kterékoliv stanici u nás. Ale ani to snad nebude věčně.

Přeju vám všem hezký zbytek víkendu a děkuji za podporu úsilí odmítnout permanentní cizí vojenskou základnu na našem území, s čímž, mimochodem, nepočítá ani Ústava ČR, která zná jen dočasný pobyt vojenských jednotek, který musí pokaždé schvalovat Parlament.

Jan Kavan