Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Online s Danou Kuchtovou

Místopředsedkyně Strany zelených Mgr. Dana Kuchtová se zúčastní řetězové hladovky v neděli 29.6.2008. Od 18 hodin bude odpovídat na vaše dotazy, které můžete pokládat již nyní.

položených otázek: 7
Položené dotazy
OTÁZKA | Petr Kralický
Dobrý den, je dobře, že se členové Zelených připojují k protestům jako je hladovka, ovšem se mi zdá rozpoluplné, že Zelení na jednu stranu protestují proti radaru a na druhé straně jsou ve vládě a radar prosazují! Asi to nemáte jednoduché, vy co jednáte v souladu s programem Zelených a vážím si Vaší odvahy nenechat se zastrašit Bursíkem a spol. Jak to vidíte, jak bude pokračovat jednání Zelených o radaru? Myslíte, že Bursík začne respektovat hlas členů zelených a většinu obyvatel, kteří radar nechtějí? Děkuji a hezky den.
ODPOVĚD | 18:11
Dobrý den, rozporuplnost současné Strany zelených jste vystihl úplně přesně. A určitě nemusíte mít obavu, zastrašit se rozhodně nenechám. Jednání o radaru v SZ už podle mého názoru pokračovat nebudou. Ministři dali najevo svůj postoj hlasováním, ten se s velkou pravděpodobností nezmění, ať si sjezd, republiková rada či většina strany říká, co chce. Poslankyně a poslanci, kteří neministrují, jsou už také na 99% rozhodnuty/ti, jak budou v PS hlasovat. Karty už jsou v SZ ohledně radaru rozdané, Martin Bursík bude opakovat svou mantru, že splnil usnesení sjezdu tím, že "prosazoval" společnou pozici k radaru v NATO a EU a jede se dál močálem černým.. Věřím, že s hlasy Věry Jakubkové a Olgy Zubové proti radaru můžete počítat. Co udělá kolega Liška si netroufám odhadnout. Při rozhodování o radaru bude stěžejní, kolik poslanců CSSD je schopno následovat Wolfa, ale to Vy víte.
OTÁZKA | Josef Kokeš
dobrý den, platí vás stále ještě rakouské organizace za zbrždění jaderné energetiky u nás?
ODPOVĚD | 18:17
Vzbuďte se pane Kokeši, čestnou členkou Jihočeských matek jsem pořád a vážím si jich, ale už dost dlouho jste mě jako místostarostku a ministryni platil Vy prostřednictvím odváděných daní. Teď můžete být rád - jako učitelku na soukromé VŠ a majitelku živnostenského listu mě neplatíte ani Vy, natož pak Rakušani.
OTÁZKA | Ing. Petr Hanák
Dobrý den, paní Kuchtová je velmi sympatické a hodno úcty, že za Stranu zelených manifestujete odpor proti instalaci US základny do ČR.
Položím Vám otázku trochu z jiného soudku, která s tím však zcela souvisí. Proč Strana zelených nesesadila z funkce předsedy strany pana Bursíka, když se už dávno nedrží politiky a kolektivních rozhodnutích Zelených? Pak by přece neměl nárok být místopředsedou vlády a ministrem. Pan Bursík by nemohl tak svévolně ve vládě prosazovat program a politiku ODS, např. US základnu do ČR. Myslím si, že svým nevěrohodným chování si Zelení dost uškodili a příště je bude volit málokdo. Teď mohli tomuto státu pomoci a ne dosazovat do ČR cizí vojenskou základnu prostřednictvím vlády a prostřednictvím parlamentu (Bursík, Jacques, a kdo dál?). Nebo snad pan Bursík naznačuje členům Strany zelených trend zelené politiky, nedodržovat pravidla?
Netrvám na Vaší odpovědi a nechci Vás uvádět do rozpaků. Už známe všichni klišé o tzv. nezávislosti poslance, který se prý řídí svým svědomím, přičemž jeho svědomí ignoruje program, pro který jej lidi zvolili poslancem. Jen musím na závěr vyslovit obdiv ženské části Zelených v Parlamentu (vyjma Jacques), protože co si nechají líbit od pana Bursíka a paní Jacques, to už je nad hranicí chápání.
Přeji Vám moc hezký den.
ODPOVĚD | 18:29
Dobrý den pane Hanáku, já dodržuju usnesení sjezdu, možná ještě v tomto chatu podrobněji vysvětlím, jak to s mým vztahem k tématu radar je. Ale nehledě na nuance, platí to, že podmínky dané sjezdovým usnesením k radaru splněny nebyly, proto by nikdo ze SZ umístění radaru v CR podpořit neměl. To, že to dělá předseda SZ M. Bursík je rarita, která se zapíše černým písmem do dějin SZ. SZ sice uznávala vždy i tzv. menšinový názor, ale tento by rozhodně neměl být vydáván za názor celé strany, jak se u nás děje. Navíc já být na místě předsedy, který se odliší v průběhu ministerského mandátu tak zásadně od názoru většiny strany, tak zvážím rezignaci. Mandát však předseda (i když nedodržuje usnesení sjezdu v otázce radaru) SZ má dvouletý a zelení budou mít buď na podzim nebo začátkem příštího roku možnost zvolit na sjezdu jinak. Uvidíme, jak se rozhodnou, až budou moci volit mezi podílením se na moci za každou cenu a dodržováním programu.
OTÁZKA | Jana Šašková
Přeji dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč Zelení neodvolají, či nestáhnou Bursíka když se zaprodal ODS a mamonu a zapomněl na
volební program Zelených. Ode mě již má červenou kartu a měl by opustit hřiště a vím, že nejsem toho názoru sama.Dále bych se chtěla zeptat, jaký mate názor na prosazení přímé demokracie v Parlamentu?/radar. Lisabonská smlouva apod./ Moje sympatie jste získala co by ministr školství /stávka studentů a Váš postoj a chování/
to hodnotím kladně a přála bych straně Zelených, aby jste stála v jejím
čele, vzhledem k tomu že k ní inklinuji a Vy máte moji důvěru. Přeji Vám mnoho sil ve Vaší práci a abyste ve svém počínání zůstala stejná jako dosud. Děkuji.
ODPOVĚD | 18:37
Dobrý den, na tu první část otázky jsem myslím odpověděla v předchozím mailu. Podporuji zavádění přímé demokracie - tedy prvků přímé demokracie do systému parlamentní demokracie - přímou volbu prezidenta, přímou volbu starostů, celostátní a m.ístní referenda. Nemyslím si, že je v současné době možné zrušit systém stran (tradice je příliš silná, žijeme uprostřed Evropy, kde převažuje stejný systém..), ale stávající situace, při níž se politici opakovaně vymlouvají, že referendum nemůžeme uskutečnit, protože se jedná o otázky pro veřejnost příliš složité, nepochopitelné , o otázky bezpečnosti atd., je tristní. Už jenom čekám, kdy se zruší volby, protože přece nesvéprávní občané nemohou dostatečně zodpovědně vybrat své zástupce do Parlamentu nebo do zastupitelstev.. Jinak moc děkuju za podporu, někdy na viděnou osobně.
OTÁZKA | Josef Červeňák
dobrý den, uvažuji, že po vzoru Peacelandu založím stát EkoLand bojující proti zločinným biopalivům (viz http://aktualne.centrum.cz/priroda/clanek.phtml?id=609146) a ekologickým katastrofám, genocidě a hladomoru způsobeném biopalivy. Do tohoto státu nebudou mít přístup úředníci ministerstva životního prostředí, EU a globálních nadnárodních organizací, například Greenpeace, pokud budou tuto zločinnou politiku nadále prosazovat. Hodláte a vy osobně bojovat proti biopalivům?
ODPOVĚD | 18:51
Dobrý den, vybral jste si ke kritice "zelených" jeden velký problém biopaliv. Kritika je určitě na místě, ale paušálně jen proti zeleným je určitě chybná. Směřovat by měla spíš proti nadnárodním korporacím, které se pěstování a obchodování s biopalivy chopily a zneužily je bez ohledu na důsledky pro obyvatelstvo i životní prostředí (jako ostatně vždycky). K biopalivům samotným - jejich energetická náročnost je vysoká - na jednotku vyprodukované energie je spotřeba cca. 0,9 jednotky energie (vyprodukovaná energie je ovšem jiná - řekněme kvalitativně výše). Biopaliva stejně jako biomasa by se však měly pěstovat na tzv. půdě uváděné do klidu (vyjímané ze zemědělského využití) . To znamená, že by neměly být žádnou konkurencí pro pěstování potravin . Takové půdy je např. v Čechách dostatek. Pokud se vypěstují na této půdě, tak i přes nepříliš pozitivní energetickou bilanci ušetří skleníkové plyny a neobnovitelné zdroje. Nárůst ploch půdy s biopalivy není v EU tak velký - ve srovnání s USA, kde byl vloni vzrůst prý o 30% - to potom samozřejmě konkurují produkci potravin a to je špatně.
OTÁZKA | Marie Macháňová
Vážená paní místopředsedkyně SZ,
je povzbudivé a pozitivní, že existují politici jako Vy, kteří si uvědomují nebezpečí a přímo obrovská rizika spojená s tím, pokud by došlo k postavení jakékoli cizí vojenské základny na území ČR.
Z druhé strany je však velmi alarmující, že soudní a aktivní politici, kteří chápou, že základní životní podmínkou je život lidí v míru - tedy bez válek a bez tzv.teroristických útoků - nemají potřebný prostor pro své názory v televizi a v rádiu, aby lidé v zemi byli dostatečně informováni o tak důležité a závažné záležitosti - o možné stavbě amer. voj. základny v naší zemi!
Máte solidní možnost a čas vyjádřit před poslanci ve sněmovně Váš odpor a odpor cca 70% občanů ČR - jak vyplývá z výzkumů CVVM - proti záměru postavit v České republice amer.voj.základnu?
Žádná vláda USA by nepřipustila postavení cizí voj.základny ve své zemi. To totiž znamená zbavit vlastní stát své svrchovanosti a suverenity!
Na setkání ministra zahraničí K.Schwarzenberga a jednoho senátora s občany Prahy 6 v pondělí 23.června 2008 se onen senátor vyjádřil, že podpisem smlouvy o radaru obdržíme nějaké bezvadné výhody od USA. To je výrok zaslepeného a ziskuchtivého politika.
Ze skutečnosti, že se dále pokračuje v jednání o smlouvě mezi vládou ČR a USA a chystá se podpis příslušné smlouvy o radaru, je jasné, že naši vrcholoví politici jsou buď arogantní a bezohlední hazardéři nebo zaslepení a ziskuchtiví ustrašenci nebo mají jiné kombinace těchto povahových vlastností.
Protože jen bezohledný a arogantní politik - hazardér připustí obrovská rizika přítomnosti amer.voj.základny v ČR:
1/ ČR se stane dalším cílem útoků tzv.teroristů. Jsou lidé, kteří se krutě mstí nejen za zločineckou válku, kterou začala vláda USA v r.2003 v Iráku.
Ve státě, kde občané dokonce připustí stavbu amer.voj.základny, jsou pak lidé masakrováni na místech jako: metro, vlaky, autobusy, stadiony, letištní haly a jinde.
2/ Záření z radaru vážně poškozuje zdraví a životy lidí a zvířat: lidé v letadlech, rogalisté, parašutisté, ptáci a další létající živočichové. Také budou poškozováni lidé, zvířata a příroda ze záření odraženého z letadel směrem neznámo kam na zem.
Tuto skutečnost potvrzuje např. radiolokační expert Ing.Milan Hlobil. Záznam jeho vyjádření je na těchto stránkách v rubrice video-rozhovory.
3/ Je možný přímý útok na radar.
4/ Radar je možné použít jako zbraň.
Lze dosáhnout takového obrovského výkonu radaru, že dojde nejen k destrukci, ale dokonce k vypaření zasažené lokality!!!
Toto je informace od fyzika RNDr.Petra Pokorného, CSc. z AV ČR. Jeho vyjádření je k dispozici na zdejších stránkách www.nenasili.cz v online chatu v odpovědi na závěrečnou otázku.
5/ Na základně mohou být drženi a mučeni nepohodlní lidé.
Nepodepsat smlouvu jistě bude menším problémem, než odstoupit od smlouvy podepsané. Odstoupení od podepsané smlouvy bude mít za následek tvrdé finanční sankce.
Velice mi záleží na stavu a budoucnosti společnosti. Život většiny lidí v zemi je však závislý na konkrétních jednáních a postupech vlády. Vláda zatím v otázce radaru ignoruje většinu svých občanů. Ale MY OBČANÉ TU NEJSME PRO NEBEZPEČNÉ HRÁTKY VLÁDY!
Vážená paní místopředsedkyně, jak lze podle Vás účinně zabránit stavbě amer.voj.základny?
Přeji Vám a všem Vašim blízkým lidem dostatek radosti, pohody, zdraví, lásky, odvahy a optimismu.
ODPOVĚD | 19:02
Vážená paní Macháňová, děkuji Vám za podrobný mail, za informace.
Mnohé z toho už znám, ale něco pro mě bylo novinkou a budu to konzultovat s našimi "radaristy!"ve Straně zelených. Jak lze účinně zabránit stavbě americké vojenské základny je otázka, na niž v tuto chvíli myslím existuje už jen jediná odpověď - přesvědčovat poslance, aby pro souhlas s mezinárodní smlouvou (smlouvami) nezvedli ruku. Na referendum je pozdě a není k němu vůle. Vláda je rozhodnuta smlouvu s C. Riceovou podepsat. ještě o prázdninách. Jak jsem psala výše - karty jsou v ODS,SZ a pravděpodobně i v KDU-CSL rozdány, jediná strana, kde je myslím ještě možné a nutné diskutovat s poslanci je CSSD. Přeji Vám také všechno pěkné v životě jako Vy mně. Srdečně DK
OTÁZKA | Jan Neoral, starosta Trokavce
Dobrý den, paní Kuchtová,
občané v Brdech oceňují, že čestní Zelení nepadají před Martinem Bursíkem na zadek. Ten, procházející napříč stranami, je veden snahou udržet si moc a výhody. Příroda a program Zelených je pro něj věcí podružnou.
Vím, že to není jednoduché - jestli ale Zelení chtějí zůstat v politice i do budoucna - a chtějí-li obnovit důvěru v tuto stranu u voličů - je nutno s Bursíkem, Kačenkou Au a některými jejich přikyvovači vypochodovat.
Domnívám se, že byste měli v přístupu k vedení SZ být důraznější. Nelze dělat současně velkou a opatrnou politiku, kličkovat, zkoušet, a na druhé straně být přímí a důrazní. Lidé fandí těm, kteří se snaží oddělit se od kličkování a servilnosti Bursíka a spol. , těm, kteří chtějí držet slovo, které dali ve volbách.
Na jaře 2007 jste mě pozvali na plzeňskou konferenci SZ a dovolili mi patnáctiminutový projev k radaru. Seděla jste za předsednickým stolem vedle mne - a nelíbilo se Vám, že jsem ostře vytknul vedení SZ, konkretně panu Bursíkovi, lavírový přístup k radaru a nedodržování programu SZ, příklon k radaru - což jste mi pak naznačila v odpovědi.
Paní Kuchtová, a to bylo jaro 2007! Už tehdy bylo jasné, kam pan Bursík zamíří.
Nejsme hloupí, i odtud lidé dokáží poznat, kdo to myslí poctivě a kdo se jakýmikoliv prostředky hodlá držet křesla. Poznáme, když Martin Bursík zkouší vyretušovat odbojné členy SZ poukazem na to, že jsou to oni, kdo vyvolávají vnitřní rozbroje (viz například Matěj Stropnický). Poznáme, že pan Bursík "kecá" - jako obvykle - a že to není vnitrostranický boj o funkce, ale nesouhlas členů SZ právě s politikou servilnosti a prospěchářství, jak to předvádí pan Bursík.
Jděte rovně a bojujte - jinak se i ti výborní a poctiví v SZ svezou s těmi, kteří se vlivem funkcí a peněz už odpoutali od toho, co lidem slíbili, aby se dostali tam, odkud je lidé zase vyškrtnou.
A bylo by škoda, kdyby to poctivé jádro SZ zapadlo, tak jako samozřejmě a logicky zapadne brzy jeho dnešní vedení. Nemyslíte?
ODPOVĚD | 19:31
Dobrý den pane starosto,

to mě těší, že jste se ozval. Vážím si Vaší odvahy a jsem ráda, že takoví starostové v Čechách jsou. Moc dobře si umím představit, že to nemáte lehké, byla jsem půl roku místostarostkou Českého Krumlova a teď jsem pořád zastupitelkou. Vím, jak je těžké přesvědčit vlastní lidi a jak obzvlášť těžké je přesvědčit je, aby vytrvali.

Nejdřív dovolte, abych se vrátila k plzeňské konferenci SZ. To, co Vy nazýváte výtkou, byla prezentace názoru mého a taky názoru SZ na radar. SZ přijala po mnohahodinové diskuzi na posledním sjezdu stanovisko k radaru, které není úplně odmítavé. Byly stanoveny podmínky, po jejichž splnění byli členové strany ochotni přijmout o radaru rozhodnutí (dá se předpokládat, že pokud by podmínky byly opravdu splněny, tak rozhodnutí kladné, ale možná že by bylo i přesto záporné - těžko odhadnout). V každém případě však tyto podmínky splněny nebyly. My dva jsme se setkali v době, kdy se o těchto podmínkách vyjednávalo a to poměrně úspěšně - minimálně jednání o začlenění řízení a velení PRO do NATO se zdálo býti úspěšné. Navíc to byla doba, kdy jsem našemu předsedovi věřila, že sjezdové usnesení bere vážně, že by v případě nesplnění podmínek skutečně radar nepodpořil.

Možná jste už tenkrát odhadl člověka M. Bursíka lépe než já. Já se za tu víru v něho nestydím (ostatně nejsem sama, věřili mu mnozí jiní a velmi dlouho), ale také veřejně říkám, že jsem se v něm jako v předsedovi zmýlila. Takto se s lidmi, ani s programem ve straně zacházet nesmí. Pokud ano, pak to ovšem žádná zelená strana není a u toho já nebudu asistovat.

Ještě slovo k mé osobě a radaru. Existenciální pocit strachu, který mám z jaderné energetiky, kde může jít skutečně o bezpečnost celé Evropy, u radaru nemám. Nesu opravdu poslední roky úkorně to, že téma radar má takovou prioritu. Stará nebezpečí se tím, že na ně veřejnost pozapomněla, nestala menšími. Bohužel. Na druhou stranu je pravda, že nová nebezpečí je také třeba vidět a nezlehčovat. Radar se mi nelíbil od začátku, ruku jsem pro něj ve vládě nezvedla, ale snažila jsem se podpořit prosazení podmínek sjezdu. Namísto toho jsem se setkala u MB, K. Schwarzenberga a jiných s tím, že lakujeme na růžovo situaci, která rozhodně růžová není (mám na mysli situaci v NATO, EU, situaci s Ruskem). To já rozhodně odmítám. V radaru vidím hlavně politické riziko rozpoutání nového zbrojení, nové studené války, ovšem jiného typu než jsme ji zažili.

Pane starosto díky za podporu, SZ přežila už leccos, zdravé jádro přežije i stávající vedení. Doufám, že si zelení zase brzo Vaši přízeň, tedy přízeň odvážných a čestných lidí zaslouží. Na shledanou DK