Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

Online s Annou Wetlinskou

Bývalá televizní hlasatelka Anna Wetlinská se zúčastnila řetězové hladovky v úterý 24.6.2008.

Proč jsem se rozhodla zapojit do řetězové hladovky »
Video-rozhovor: Anna Wetlinská: parlament nemá právo rozhodnout o radaru, vyhlašme referendum.


položených otázek: 10
Položené dotazy
OTÁZKA | Martina Trckova, Praha
Mila Anno,
diky moc za Vasi odvahu verejne vystoupit, obrovsky si toho vazim. Diky, ze vytvarite priklad pro dalsi lidi, kteri mozna maji obavy z toho, co si o nich druzi budou myslet, nebo se domnivaji, ze jejich hlas nic nezmuze ... a podobne. Preji Vam vse dobre!
ODPOVĚD | 19:53
Milá Martino,
věřte mi, že k tomu není zapotřebí žádné odvahy, a jestli je, pak je třeba ji v sobě najít. Demokracie je přece d i s k u s e o r ů z n ý c h názorech a nacházení optimálního řešení pro společnost. A každý hlas má stejnou váhu.
Mějte se hezky!
OTÁZKA | Miloš Růžička, Praha
Vážená paní Wetlinská,
jsem velmi rád, že mohu po delší době opět spatřit Vaši milou tvář. Děkuji i za Váš občansky hrdinský přístup k otázce, která trápí víc jak 70% české populace. Domníváte se, že i přes veškeré naše úsilí a oběti přinášené těmi nejstatečnějšími, můžeme pohnout svědomím těch, kteří "řídí" naši společnost? Já se obávám, že nás ve svých úvahách a rozhodnutích naprosto přehlížejí a neznamenáme pro ně nic.
ODPOVĚD | 20:03
Zdravím Vás, vážený pane Růžičko!
Vidím, že Vy jste ještě dál - ne, hrdinství to v žádném případě není; hrdinství by to bylo, kdyby mě poté "kamenovali". Ale děkuji Vám za hezká slova.
Jeden z důvodů, proč jsem se zapojila do "řetězení", je právě těžce únosná arogance moci našich politiků. Myslím si, že má smysl ( nehledě na výsledek) dělat všechno, co zákon dovoluje, aby pochopili, že nejsme manipulovatelné stádo a známe svá práva, která také hodláme uplatňovat.
Přeji Vám jen dobré!
OTÁZKA | Pravomil Poslušný
dobrý den, myslíte si, že máme právo stavět se svými spojenci obranné systémy podle svého uvážení, nebo musíme poslušně srazit podpatky a bát se v krytu, když Moskva zahrozí jadernými zbraněmi? Co když nám bude za chvíli Moskva takto "přátelsky doporučovat" i stavy tanků a vojáků? Nevyšle za chvíli svoje poradce, aby armádu ČR řídili přímo?
ODPOVĚD | 20:20
Dobrý den! (tedy spíše večer)
Ne, poslušně srazit podpadky nemáme n i k d y. ( I když, jak to vypadá, je možná právě teď srážíme.)
Našim spojencem, se kterým máme závazné smlouvy, které jistě budeme dodržovat, je NATO. Tento radar ale v žádném případě nebude podléhat jeho velení, takže se může stát, že budeme vtaženi do konfliktu, ve kterém bychom jinak být nechtěli. ( Kanada právě z toho důvodu radar odmítla.)
Jestli hrajete šachy víte, že každý tah předpokládá určitý protitah spoluhráče. P ř e d v í d á t e a z v a ž u j e t e co nastane, když něco uděláte. Momentálně je v Evropě rovnováha jaderných sil, podepřena smlouvami; radar tuto rovnováhu naruší.Rusko se cítí ohroženo a reaguje na to. Radar totiž umožňuje uplatnit doktrínu preventivních válek, kterou si USA jednostranně odsouhlasily . To znamená, že mohou napadnout - i jadernými zbraněmi - kohokoliv, koho p o u z e podezřívají, že by pro ně mohl být nebezpečný. Podtrženo, sečteno - radar s sebou přináší další zbrojení.
Naše planeta potřebuje všechno jiné, jen ne tohle.
Mějte se hezky!
OTÁZKA | Josef Kokeš
dobrý den, nevím jestli je vám to známo, ale například Čína i další velmoci, například Rusko, disponují zbraňovými systémy použitelnými pro přenesení války do vesmíru. Koneckonců část ruské armády se jmenuje Kosmická vojska. Budete protestovat proti všem těmto zbrojním programům, například demonstracemi před příslušnými ambasádami, nebo se budete zaměřovat výhradně na protesty proti USA? Argument o velikosti výdajů na zbrojení je dosti pochybný, neboť autokratické státy toto číslo často záměrně snižují nebo rozepisují do jiných položek rozpočtu.
ODPOVĚD | 20:33
Dobrý večer!
Nejsem expert na vojenskou techniku a informace tohoto druhu nemám. Dnes jsem tady také proto, jak už jsem v článku na stránkách NENASILI napsala, protože si myslím, že se má otevřít široká debata s odborníky o všech důležitých aspektech, týkajících se radaru, tedy i vojenských. Od čeho máme veřejnoprávní televizi?!! Má zastupovat veřejný zájem. Už dávno měla proběhnout řada takových diskusí, kam by mohli diváci telefonovat, ptát se a poté si udělat názor. Pak ať je vyhlášeno referendum.
Děkuji za otázku, mějte se hezky!
OTÁZKA | Marie Macháňová
Vážená paní Wetlinská, velice si vážím Vaší účasti v protestní hladovce.
Zúčastnila jsem se 22.6.2008 jednodenní hladovky na podporu míru a proti cizí vojenské základně. Konktaktuji další lidi, poskytuji potřebné informace.
Je jasné, že záření z radaru je nebezpečné pro všechno živé - od motýlů až po lidi.
Je jasné, že zbrojařské firmy potřebují ozbrojené konflikty a války.
ZBROJAŘSKÉ FIRMY NECHTĚJÍ MÍR!
Zbrojaři nemluví o míru, ti hledají důvody a záminky k boji.
Vpád armády USA v roce 2003 do Iráku je projevem zaslepené pomstychtivosti, krutosti a arogance!!!
V Iráku již bylo zmasakrováno přes 1 000 000 lidí - mužů, žen, dětí, starých lidí!!!
VLÁDĚ USA NEMůŽEME A NESMÍME DůVĚŘOVAT!!!
Postavením amer.voj,základny bychom se zbavili své státní svrchovanosti a suverenity. USA základna by byla stát ve státě.
Žádná vláda USA by nepřipustila stavbu cizí vojenské základny na svém území, ale má aroganci vnucovat své plány jiným státům!
RNDr.Petr Pokorný,CSc., fyzik AV ČR v oboru vakuová fyzika a hmotnostní spektrometrie plazmových výbojů pulsními magnetrony také byl účastníkem hladovky a online chatu a informoval o tom, že pulzní radar je schopen vyvinout ohromnou hustotu výkonu s tak vysokou teplotou, že by došlo nejen k poškození, ale dokonce k vypaření zacílené lokality! Radar je možné použít jako zbraň!!!
Po roce 1989 jsme se zbavili armády Sovětského svazu a teď bychom měli otročit jinému "bratru"? Ve většině států USA je zaveden a vykonáván trest smrti. Každý, kdo vykoná trest smrti, je najatý vrah!
Většina občanů, lidí ze všech států světa si uvědomuje, jak je pro život potřebný a nezbytný mír. Ale mír se nezajišťuje zbrojením. ODZBROJOVÁNÍ JE CESTA KE SKUTEČNÉMU MÍRU.
22.6.2008 drželi hladovku proti projektu vlády USA - projekt hvězdných válek, proti záměru postavit v ČR další voj.základnu a tedy za mír lidé z mnoha zemí světa včetně občanů z USA.
MY OBČANÉ V ČR, KTEŘÍ CHCEME MÍROVÝ ZPůSOB ŽIVOTA a protoODMÍTÁME AMERICKÝ RADAR, VYDEJME SE ZA POSLANCI A SENÁTORY, KTERÝM JSME DALI VE VOLBÁCH SVůJ HLAS. Když se tito lidé ucházejí o naši voličskou přízeň, vycházejí nám velice naproti, přijíždějí za námi do mnoha míst, aby nám sdělili, jak to s námi lidmi a s republikou myslí co nejlépe a jak se budou našim záležitostem náležitě věnovat!
TEĎ JE ŘADA NA NÁS! PŘEDEJME JIM INFORMACE OD EXPERTů - Ing:MILANA HLOBILA, profesora RAIDA, RNDr.PETRA POKORNÉHO CSc. o škodlivosti radaru - máme je k dispozici na těchto vebových stránkách.
ZEPTEJME SE NAŠICH ZVOLENÝCH ZÁSTUPCů, JESTLI BY CHTĚLI, ABY TŘEBA NĚKDO Z JEJICH PŘÍBUZNÝCH BYL ZASAŽEN
ZÁŘENÍM Z RADARU A MĚL POTOM VÁŽNÉ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE NEBO DOKONCE BY V DůSLEDKU OZÁŘENÍ ZEMŘEL.
To se může přihodit lidem v letadlech, na rogalech, při seskoku padákem aj. Chtěli by, aby takto byl poškozen nebo zemřel někdo jiný?
VĚŘÍM, ŽE VĚTŠINA POSLANCů A SENÁTORů SI NEPŘEJE POŠKOZOVÁNÍ ZDRAVÍ OBYVATEL SVÉ ZEMĚ.
Máme argumenty pro to, ABY RADAR POSTAVEN VůBEC NEBYL.
ALE ZÁLEŽÍ NA AKTIVITĚ KAŽDÉHO Z NÁS!
Tyto stránky jsou dokladem, že mírumilovných, čestných a rozumných lidí v ČR je hodně. VYDRŽME a VYKONEJME VŠECHNO PRO DOSAŽENÍ VÍTĚZNÉHO KONCE!!!
Šiřte, prosím, informace o škodlivosti záření vojenského radaru. Budete se takto angažovat? Informace od Ing.M.Hlobila jsou v rubrice video-rozhovory. Informace od RNDr.P.Pokorného,CSc. jsou v online chatu v odpovědi na závěrečnou otázku.
ODPOVĚD | 20:39
Milá paní Macháňová,
s většinou Vašich názorů souhlasím, i když bych nejspíš některé formulovala jinak. Názory obou pánů znám.
OTÁZKA | Marie Macháňová
Přemýšlím, jak opravdu účinně jednat z našimi volenými zastupiteli. Budu s nimi s veškerou seriózností jednat osobně. Připravím si předem písemnou otázku: Záleží Vám osobně na zdraví a životech lidí v České republice? Odpovězte stručně celou větou. a/ Záleží mi na zdraví a životech lidí v ČR nebo b/ Nezáleží mi na zdraví a životech lidí v ČR.
Vám jsem dala svůj voličský hlas. Vy se teď,prosím, jasně vyslovte a napište a podepište svou odpověď. Podle Vaší odpovědi se budu rozhodovat, koho budu v nadcházejících volbách volit. Volby do krajů jsou takříkajíc za dveřmi.
ODPOVĚD | 20:42
Vaši iniciativu chválím, paní Macháňová, ale obávám se, že se odpovědi nedočkáte. To ale ještě není důvod neudělat to
Mějte se moc hezky!
OTÁZKA | Gabrielle3.DTH(3.den totální hladovky pouze o vodě)
buďte zdráva milá Anno,
připadá vám normální, že si vláda zve ministryni zahraničí C. Riceovou k podpisům smluv o radaru, aniž by s jejím obsahem seznámila své voliče a dokonce si ve své zpupnosti troufá obejít i zastupitelské orgány, parlament a senát?
To se může stát snad jedině v našem Banánistánu, v demokratických zemích by jí to zaručeně neprošlo. Nabízí se jediný možný důvod, proč chtějí utajení a to takový, že dělají zlé věci. Zlo se dělá vždy "pod pokličkou", pod příkrovem temnoty, dobré věci naopak otevřeně na světle. Ad sbsurdum dovedeno dokonce, může být mírnyx týrnyx obahem těchto smluv klidně prohlášení, že v zájmu bezpečnosti USA je náš národ připraven na eventuální třetí světovou válku a na zmizení z mapy Evropy, pokud se díky tomu "naserou" jiné okolní, ale i ty vzdálenější státy, které se mohou vojenským zbrojením v samém geopolitickém středu cítit vysoce ohroženy.
Co říkáte na to, že vláda ČR paří, vaří, peče a smaží usácký radarový hřib, bez ohledu na to, jestli jí to 70% národa "žere"?
Nějak mi to připomnělo, že mám hlad...
Tímto prostřednictvím vzkazuji vládě: "Nikdo z vás jste se mě na nic neptal, takže vám milá vládo vzkazuji, že takovéto nepoživatelné, zdraví a životu nebezpečné jedovaté hřiby fakt nejím. To raději budu držet časově neomezenou hladovku o vodě a půjdu v tomto protestu až na samé dno svých posledních sil, minimálně do té doby, než dojde k jakémukoli pozitivnímu řešení kolem kausy radar a také ukončení všech nemorálních, hanebných a nedemokratických praktik, které předvádíte před očima vlastního národa. Náš národ nemá vůbec žádný zájem o vaši tak typickou a přízračnou špinavou práci v odhalování dalších vlků v rouše beránčím, pardon wolfů v rouše beránčím, kterým vlastní strana, za kterou kandidovali prý strašně moc ubližuje, a proto se jdou raději co nejrychleji schovat do milenecké náruče ODS a jeden z nich si dokonce vyjede jen tak zčistasjasna na výlet za velkým bráchou do USA. Panenko Zlatokopecká, kdy už tady konečně jednou provždy skončí vláda jedné strany spolu s národní frontou koalice kokakoly koaly"?
Gabriela Hejtmánková - svobodná občanka této zatím snad ještě svobodné země...
ODPOVĚD | 21:14
Milá paní Gabrielo,
jste tak upřímně rozhořčená...velmi Vám rozumím. Mnohé je jistě z pocitu bezmoci. Jak je vidět, situace graduje a dočkáme se nejspíš dalších
překvapení. Jde totiž o hodně. Někteří politici se chovají, jako by šlo o vše. Jejich "ideologické zanícení" a posedlost radarem jim zatemňuje úsudek, někteří dokonce (viz pan Vondra), ztrácejí nad sebou vládu.
Mně také hodně věcí kolem radaru přijde podezřelých,pochybných a pochybených. Hlavně, jak nás za každou cenu chtějí odstranit od rozhodování . Obávám se, že jsou teď připraveni dělat i nemožné, jen aby se jim do toho nikdo nepletl. Jsme značně nepohodlní, proto o sobě musíme dávát znát. Měli by si dát na Sněmovnu nápis : NERUŠIT, VLÁDNEM! Takhle by si to nejspíš představovali.
Ano, jsme svobodná země a je dobře, že se cítíte být svobodnou občankou a taky podle toho jednáte.
Přeji Vám hezké léto!
OTÁZKA | Jan Machač
Jsem rád, že se i v naší zemi najdou herci , kteří jsou proti radaru. Vás jsem obdivoval už kdysi dávno, když jste hrála ve filmu Čistá řeka a měla tam tak nádherné vlasy. Jsem také proti radaru, takže ani nepotřebuji klást otázku. Držte se!
ODPOVĚD | 21:18
Milý pane Machači,
já jsem se po plátně "jen proběhla", herečka se ze mne nestala, zanechala jsem po sobě jen "pár hříšků". Ta Čistá řeka, to bylo před ......úsměvné pomyslet, kolika lety! Děkuji Vám za hezká slova.
OTÁZKA | Libor Zich
Anno, naprosto souhlasím s Vašimy slovy na stránkách Nenásilí. Jen si kladu otázku, co vše si ještě politici u nás dovolí, než se český národ opět probudí. To není jen otázka umístění radaru i když je velice zásadní věc. Platí to ve všech oblastech oblastech naší společnosti. Dnes mě velmi oslovil výstižný leták odborářů " Proč národ zase drží ( obrázek se rty na zámek). A to je i otázka pro Vás. Co myslíte ? Proč národ opět drží ústa ? Nemáte pocit, že naše společnost spěje opět k totalitě ?
ODPOVĚD | 21:33
Ne,milý pane Zichu, nemám pocit, že bychom mohli sklouznout do totality, to je nemožné.. Ona je jen demokracie jako socha v poušti, pokud o ni nepečujete, nestaráte se, zanese ji písek. My teď vlastně jen tu sochu "oprašujeme" a některým to vadí.
Hodina už pokročila (tady bylo rušno, v dobrém slova smyslu), jinak bych se ještě rozepsala o mentalitě našeho národa. Ne, že bych toho tolik věděla, ale jak se mi to jeví. V mnohém ohledu jsem ráda, že jsme takoví, jací jsme, že obrazně řečeno, hned nevzplaneme a dáme si načas, takže to může vypadat, že je nám vše jedno a někteří si mohou dělat co chtějí. Ale ono to tak není, všeho dočasu.Situace jen musí dozrát. Tentokrát mám ale obavu, ono totiž nejde jen o radar. Kdyby radar instalovali proti vůli většiny, s takovými čachry a s tak slabým politickým mandátem, mohlo by to na dlouho dobu (myslím historickou) poznamenat přístup lidí k politice. Nedůvěra a nezájem by narůstala.
Hezký pozdní večer a děkuji za otázku.
OTÁZKA | Ing. Petr Hanák, 47 let, ČR
Milá paní Wetlinská, to je báječný vynález ten internet, díky němuž lze oslovit milé lidi jako jste Vy. Kdepak jsou staré zlaté časy Vaší generace televizních hlasatelek. Vaše vysoká jazyková kultura a osobnostní projev, to bylo radost poslouchat. Musím se Vám přiznat, že naopak dnes blahořečím vynálezu dálkového ovládání televizoru. Mohu jím bleskurychle přepínat/vypínat televizi při nenadálém výskytu mluvících osob, kterým se dnes říká moderátoři a uchovat si psychickou rovnováhu. Nemíním tím obsah nynějších televizních informací. Neznalost mluvení, vady řeči a nepříjemný projev osobnosti jsou pravděpodobně nepodstatným kritériem pro uvedení těchto lidí na obrazovku. Co tomu říkáte? (Nejvíc mi leze na nervy to jejich strojené tvrdé „eL“ a záměrné šišlání, ženské i chlapi, snad nějaká pražská móda a pocit příslušnosti k výjimečným, brrr, čest nečetným výjimkám)
Vaše vyjádření proč jste se rozhodla podpořit úsilí proti umístění cizí armády do ČR je tak perfektní, že by mělo být umístěno např. do Lidových novin nebo do Neffova Neviditelného psa. Je velmi potřebné, aby osobnosti jako Vy byly přítomny ve vědomí lidí a v těchto souvislostech. Stejně i já nesouhlasím s chystanými svévolnými rozhodnutími české vlády, jež vážně poznamenají naše životy a životy našich dětí do daleké budoucnosti.
Nemám vlastně žádnou otázku, kterou bych Vám chtěl položit. Jsem moc rád, že jsem se s Vámi mohl setkat. Stále Vám to moc sluší. Televizní hlasatelky ještě v nedávné minulosti, to byly vždycky kočky, a to především projevem své osobnosti. Mějte se paní Wetlinská moc hezky, nashledanou.
ODPOVĚD | 15:48
Milý pane Hanáku,
byla jsem si stoprocentně jistá, že jsem Vám včera odpověď odeslala, ale ukázalo se že ne, a tak, teď už z domu, posílám alespň pozdrav a poděkování. Včera jsem v centru Nenásilí strávila krásný den, za který jsem moc vděčná. V mém věku a s mými zkušenostmi jsem schopná si udělat, troufám si říct, dost přesné úsudky o lidech. Byla jsem obklopena obdivuhodnými mladými lidmi a bylo mi jasné: tihle kariéru, tak jak jí rozumí většina,neudělají, ani nechtějí, i když by mohli; mají totiž lepší cíle. Tuším, že o ně mohou mít jejich rodiče taky obavy, možná někdy i strach, ale určitě na ně mohou být hrdi. Alespoň já bych na jejich místě byla. Jsou totiž vnitřně svobodní a nemají se tutíž čeho bát.
Přeji Vám hezké léto a od všeho dobrého velký kus.
Anna Wetlinská

Související

Anna Wetlinská: parlament nemá právo rozhodnout o radaru, vyhlašme referendum. Video

Anna Wetlinská: parlament nemá právo rozhodnout o radaru, vyhlašme referendum. Video

16.10.2008 - Video-rozhovory
Bývalá televizní hlasatelka Anna Wetlinská, žijící v současnosti ve Švýcarsku, ve videorozhovoru kritizuje nedemokratičnost schvalování radaru. Parlament nemá...
Celý článek »