Svět bez válek a násilí

Prohlížíte si archiv stránek Nenásilí.cz, které se již neudržují.

Na činnost hnutí Nenásilí navazuje mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí.
Aktuální zprávy najdete na: www.svetbezvalek.cz.

Dokument Světového pochodu

O kampani SOS Keňa

Díky dlouholeté spolupráci českých a keňských dobrovolníků Humanistického hnutí máme možnost aktivně přispět k řešení povolebních násilností v Keni. Během prvních týdnů krize jsme uspořádali dva happeningy: „Světlem za klid zbraní v Keni“ a „SOS Keňa“. Snažíme se o rozeslání co nejvíce apelů keňským představitelům a mezinárodním organizacím (OSN, EU, Africkou unii), kterými je naléhavě vyzýváme k rychlému a nenásilnému řešení krize.

10.1.2008 jsme kvůli nastalé humanitární krizi vyhlásili veřejnou sbírku SOS Keňa, jejíž výtěžek bude prostřednictvím keňských dobrovolníků Humanistického hnutí bezprostředně použit k distribuci potravin, dek a uspokojení základních potřeb lidem bez domova a obnovu domů v postižených oblastech. Pracujeme na přípravě informační kampaně, která bude upozorňovat na širší souvislosti problému a pravé příčiny problémů v Africe. Kampaň SOS Keňa bude silnější a účinnější s vaší pomocí.

Celosvětové působení Humanistického hnutí Keni zajišťuje podporu více než 2 milionů lidí ze všech kontinentů. Jen v Keni je aktivních na 40 000 místních dobrovolníků, kteří se snaží situaci řešit nenásilným způsobem. Humanisté si byli vědomi rizika násilí v období voleb již v průběhu roku 2007 a zahájili proto Kampaň nenásilí, která se snažila spojit lidi různých kmenů, vyznání i politické příslušnosti. Kampaň měla úspěch a dnes v zemi pokračuje utvářením tzv. Komisí za nenásilí, které vznikly a stále vznikají v různých lokalitách. Smyslem a principem fungování komisí je to, co nyní v Keni chybí – dialog, spolupráce, mírové řešení problémů, které danou lokalitu trápí a to napříč politickým i kmenovým spektrem.

Humanistické hnutí rozvíjí v Keni aktivity již od roku 2000. Od té doby se v mnoha regionech Keni vytvořila široká a různorodá síť místních spolupracovníků. Spolu s nimi organizujeme celou řadu projektů. Jednou z nejznámějších aktivit je Kampaň lidské podpory a tedy i program „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“. V rámci tohoto programu pomáhají české rodiny, školy a jednotlivci od roku 2002 získat vzdělání více než 3.000 keňským dětí. Někteří z „adoptivních rodičů“ měli možnost Keňu i svého malého svěřence navštívit a zblízka se seznámit s jednotlivými humanistickými projekty a poznat realitu každodenního života keňských obyvatel.


« zpět